Göteborg

Gothenburg Film Studios Development

Gothenburg Film Studios is a film production complex located centrally in Gothenburg Sweden – right in the heart of Scandinavia. Spanning over 10,000 square meters, we host 45 film related companies, 3 studios and accompanying facilities including production offices.

Göteborg

Improfest 2016

31 aug 2016 - 4 sep 2016
Utdelad summa : 100 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

Vi arrangerar Improfest, en internationell improvisationsteaterfestival 31 augusti – 4 september 2016. Vi arrangerar föreställningar med huvudsakligen improvisationsteater, men även närliggande konstarter, workshops för både professionella och amatörer, samt seminarier om improteaterns konstnärliga och ekonomiska förutsättningar. Syfte Syftet är att skapa en inspirerande och lärorik mötesplats för scenkonstutövare som har improvisation som verktyg, samt att erbjuda ett forum för allmänheten att möta improteater av högsta internationella klass.

Borås

SPF – Sveriges pensionärsförbund Södra Älvsborg

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. Vi finns runt om i landet och har cirka 270 000 medlemmar fördelade på drygt 820 föreningar och 27 distrikt. Prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Göteborg

"Homai- vändpunkter,vägskäl,livsavgörande ögonblick"

7 jan 2015 - 5 okt 2015
Utdelad summa : 150 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

Projektet ska bli en konstnärligt nyskapande manifestation av allt det Teater Kattma står för. Skådespelare med och utan rörelsehinder spelar tillsammans i "Homai - vändpunkter, vägskäl, livsavgörande ögonblick". I föreställningen möts flera olika konstnärliga uttryck - teater, film, bildspel, musik som tillsammans för handlingen vidare och berättar historien. Ett antal människor möts på ett tåg. De har olika mål, bakgrund, mål. Ytan är realistisk men där under är allting förhöjt, magiskt och allting är möjligt. Se vidare bifogad projektbeskrivning..

Lidköping

"När världen kom till Lidköping"

1 jan 2015 - 31 maj 2016
Utdelad summa : 70 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

Rörstrand Museum vill i projektform forska fram underlag om de sk "gipskatterna" dvs den stora mängd utländska arbetare som kom till Rörstrandsfabriken i Lidköping under 50-talet med nya kompetenser som inte fanns här. Inflyttningen bidrog till kulturkrockar,språkförbistring, nya influenser och nya kommunmedborgare vars ättlingar idag är väl etablerade familjer i staden. Forskningen skall utmynna i en utställning hösten 2015 samt en skrift/bok som berättar och förmedlar historien till framtiden och till samtida intresserade. Rörstrand Museums verksamhet brukar uppmärksammas även nationellt.

Göteborg

(SVILOVA online, lecture/workshops, Berlin residency and online interviews

15 jul 2016 - 31 dec 2016
Utdelad summa : 100 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

Svilova is a culture platform that focus on highlighting and promoting current issues in culture, art and community development. The goal of Svilova is to develop new methods and strategies to create changes in the field of culture and at the same time stimulate Västra Götalandsregionen scene by bringing it in contact with an international cultural network. We are an online/offline meeting space for regional and international audiences and we use the internet and social media as a channels to reach new audiences. Svilova's target group is not only the publics from the fields of culture and art, we also try to work as a cross disciplinary platform that aims to integrate in the dialogue people from other professional backgrounds, gender, age & mixed interests. For the fall of 2016, Svilova will keep on producing exhibitions, workshops and open lectures + we will reload our online image with a webpage upgrade and will start a series of interviews with VGR artists/cultural producers,etc. to highlight the creative scene in the city of Västra Götalandsregionen.

Göteborg

(X)sites Sjuhäradsleden - en utställning med temporär platsspecifik konst

1 feb 2017 - 30 nov 2017
Utdelad summa : 200 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

X)sites Sjuhäradsleden går ut på att producera en utställning efter leden med temporär platsspecifik konst i Ulricehamns, Tranemos och Svenljungas kommuner under 2017. KC väst genomför nu en förstudie på uppdrag från Boråsregionen med sikte på att där och då producera en utställning. (X)sites bygger på möten mellan konstnärer, undersökningar av platser och konstnärliga processer, vilket också kan sägas vara projektets tematik. Projektets namn (X)sites anspelar på (x) = ännu okänd, sites = platser och excite = entusiasm.

Göteborg

11:e Internationella poesifestivalen MERCI POESI

22 apr 2016 - 24 apr 2016
Utdelad summa : 100 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

Vi vill även öka samarbetet med andra aktörer i Göteborg och i regionen för att uppnå mer dynamisk samverkan samtidigt som vi når fler målgrupper.Festivalen försätter att samarbeta med Biblioteket och kulturhuset i Borås..

Göteborg

12:e Internationella poesifestivalen MERCI POESI

21 apr 2017 - 23 apr 2017
Utdelad summa : 100 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

Vi kommer att samordna en unikinterkulturell poesifestival i Göteborg – den 12:e internationella poesifestivalen Merci Poesi, med inbjudna gäster och poeter från ett flertal olika länder både inom och utom norden. Festivalen vill väcka nyfikenhet på likheter och särarter i språk, poesi och erfarenheter både hos de deltagande poeterna och hos publiken. Vi vill genom poesin som konstform lyfta fram olika röster, erfarenheter och språkområden och bidra till vidare samarbeten mellan olika språkområden och länder. Festivalen har ambitionen att bli en stark kulturscen i Göteborg och vänder sig till såväl inbitna Göteborgare, inresta gäster som nykomliga svenskar och vill verka som en plattform för nya former av samarbeten och samarrangemang. Årets festivalkommer att arrangeras på flera olika scener runt om i Göteborg under tre dagar – Världskulturmuseet, Stadsbiblioteket och Litteraturhuset i Göteborg samt på Borås Stadsbibliotek.

Göteborg

3:e våningen

Detta är ett Centrum för Ögonblickets Konst - en plats för den konst som lever och verkar i stundens möte med publiken. Detta är rum för öppna sinnen.

Sidor