Göteborg

Aktiv dialog med flyktingar

Utdelad summa : 50 000 kr
Beviljat stöd : Projektstöd för kulturinsatser för flyktingar

Kulturföreningen Bob (ideell förening) beviljades 50 000 kronor för att med kreativa och konstnärliga aktiviteter fördjupa språkinlärning. Föreningen har ett starkt nätverk i nordöstra Göteborg och planerar att samverka med Kvinnocenter i Bergsjön med personer där som är intresserade av deras metod. Metoden bygger på att konstnärlig gestaltning kan vara en väg att bearbeta upplevelser och lära ett nytt språk. Pedagoger på Kvinnocentrum ska delta och lära sig metoden för vidare använding.

Ale

Aktiv Ungdom Västra Götalands distrikt

Aktiv Ungdom finns till för dig som vill fylla din fritid med något roligt och utvecklande. Hittar du inte vad du söker här på hemsidan? Då kan du göra din egen studiecirkel med dina kompisarna och få låna lokal, datorer, material eller om det är någonting annat ni kan behöva till er cirkel!

Akward

Utdelad summa : 200 000 kr
Beviljat stöd : Frispel
Borås

Ålgården

Ålgården drivs av den ideella föreningen med samma namn. Föreningen startade 1973 som kollektivverkstaden Borås Konstgrafiska Verkstad, BKV.

Göteborg

Älvtoner 2012.13

14 mar 2012 - 31 maj 2013
Utdelad summa : 50 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

ÄLVTONER 2012.13 är en satsning på nya musikinslag av större format i Uddevalla, Mölndal, Orust samt i Ale och längs med Göta älv - i samverkan med musiker, kommuner, skolor, museer, föreningar samt institutioner.

Ale

Älvtoner 2014.15

1 aug 2014 - 31 maj 2015
Utdelad summa : 50 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

ÄLVTONER 2014.15 fortsätter satsningen på nya musikinslag i VG-regionen, med samarbeten kring dessa evenemang både lokalt och internationellt..

Åmåls blues festival

1 jan 2016 - 12 dec 2016
Utdelad summa : 100 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

Åmåls kommun satsar just nu på kulturutveckling genom framtagandet av en kulturplan. Det finns ett kulturpolitiskt program antaget av kommunfullmäktige och ligger nu som grund för framtida satsningar och prioriteringar. Dessa dokument är en förlängning, en lokal tolkning, av både regionens vision om "det goda livet, såväl som kulturstrategin en mötesplats i världen. Åmåls bluesförenings betydelse för lokal näringsverksamhet, besöksnäring i regionen är stor och får således stor plats i kommunalpolitiken. Ett bevis på detta är att ÅK lanserar år 2015 en Kulturmiljon.

Åmål

Åmåls kommun

Åmål ligger i Dalsland där Vänern sträcker sig nästan ända in i stadens centrum och gästhamnen ligger ett stenkast från torget. Tillsammans med 48 andra kommuner bildar Åmål Västra Götalands län. Åmål är beläget i norra delen av länet och gränsar där till Värmland.

Göteborg

Andra röster

1 jan 2017 - 31 dec 2017
Utdelad summa : 50 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

Bakgrund Västra Götalands projekt Kultur och folkbildning i samverkan ligger som inspiration till denna projektansökan. Kvinnofolkhögskolan har bland annat inför läsåret startat en teaterkurs och inlett ett samarbete med Folkteatern. Då Folkteatern tyvärr inte har medverkat i projektet "Kultur och folkbildning i samverkan" söker vi nu utvecklingsprojektpengar för aktiviteterna vi planerar att genomföra. Projektbeskrivning Kultur är viktig för alla, för demokratin i samhället och för integrationen.

Sidor