Göteborg

21 apr 2017 till 23 apr 2017

Vi kommer att samordna en unikinterkulturell poesifestival i Göteborg – den 12:e internationella poesifestivalen Merci Poesi, med inbjudna gäster och poeter från ett flertal olika länder både inom och utom norden. Festivalen vill väcka nyfikenhet på likheter och särarter i språk, poesi och erfarenheter både hos de deltagande poeterna och hos publiken. Vi vill genom poesin som konstform lyfta fram olika röster, erfarenheter och språkområden och bidra till vidare samarbeten mellan olika språkområden och länder. Festivalen har ambitionen att bli en stark kulturscen i Göteborg och vänder sig till såväl inbitna Göteborgare, inresta gäster som nykomliga svenskar och vill verka som en plattform för nya former av samarbeten och samarrangemang. Årets festivalkommer att arrangeras på flera olika scener runt om i Göteborg under tre dagar – Världskulturmuseet, Stadsbiblioteket och Litteraturhuset i Göteborg samt på Borås Stadsbibliotek.


Vi vill även öka samarbeten med olika aktörer i Göteborg, regionen norden för att få mer dynamik i festivalen och samtidigt vidga målgrupperna. Vi vill lyfta fram den bredd som finns i världen och sätta in författarna i ett större sammanhang och bjuda in såväl poeter från de nordiska länderna som från andra nationer. Konsten kan fungera som ett effektivt verktyg i mötet mellan människor från olika språkliga bakgrunder, man kan få en djupare förståelse för en kultur som inte är den egna samtidig som människor kan få nya perspektiv på den kultur som dem själva tillhör. Vi vill bidra med varandras kulturer i ett demokratiskt och fredskapande arbete. Kulturen erbjuder många språk och många arenor. Så blir den som erövrat konsten och kulturens möjligheter till uttryck och gestaltning en starkare medborgare och så ger kulturen sitt bidrag till att stärka demokratin.

Vi vill även öka samarbetet med andra aktörer i Göteborg och i regionen för att uppnå mer dynamisk samverkan samtidigt som vi når fler målgrupper. Festivalen försätter att samarbeta med Biblioteket och kulturhuset i Borås.

Visa på karta

Visa aktiviteter på karta