Gräv i vår statistik

Med utgångspunkt i vår stora databas går det att plocka fram massor av fakta och statistik om det regionala kulturstödet. Vi har skapat några statistikblock, men du får gärna göra egna. Statistiken bygger på ansökningar inkomna till Kultursekretariatet.

 

Alla stöd efter konstform

Här visas de senaste Utvecklingsprojekten som godkänts av kulturnämnden. Statistiken du ser är innevarande år och det förra. Att stötta utvecklingsprojekt är ett av kulturnämndens sätt att stimulera ett vitalt och nytänkande kulturliv i hela regionen. De projekt som får stöd skall liksom övrig regional verksamhet bidra till vidgat deltagande och gynna nyskapande enligt visionen Det goda livet och kulturstrategin ”En mötesplats i världen".

Alla stöd efter delregion

Skaraborg, Sjuhärad, Fyrbodal och Göteborgsregionen – Västra Götaland är uppdelat i fyra kommunalförbund där alla de 49 kommunerna ingår. Hur fördelar sig kulturstödet från Västra Götalandsregionen mellan dessa?

Vilka 10 kulturaktörer får mest stöd?

Kulturstödet från Västra Götalandsregionen når många hundra organisationer varje år, allt från den lilla lokala föreningen till den stora scenkonstinstitutionen med världsrykte. Vilka är egentligen de aktörer som får det största stödet årligen?​