Göteborg

ABF Göteborg

ABF Göteborg Arbetarnas Bildningsförbund, ABF, är Sveriges största studieförbund. ABF Göteborg genomför årligen ca 6400 studiecirklar varav hälften inom det estetiska området. Därutöver anordnar vi cirka 500 kulturarrangemang, föreläsningar och stadsvandringar.

Trollhättan

ABF Västra Götaland

ABF Västra Götaland ...är en distriktsorganisation inom ABF, Arbetarnas Bildningsförbund. Distriktets huvudsakliga uppgift är att tillsammans med våra medlemsorganisationer genomföra kursverksamhet som riktar sig till förtroendevalda och anställda.

Göteborg

Acqua Alta

31 mar 2013 - 29 apr 2013
Utdelad summa : 100 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

Serikon söker medfinansiering till ett internationellt kulturutbyte i samband med projektet Acqua Alta, samt en inledande föreställning i Västra Götalandsregionen (se bifogad projektplan för detaljer). Acqua Alta är en mångfacetterad föreställning för miljön, med syfte att åter uppmärksamma klimatfrågan. Detta ska göras i ett samarrangemang med musik, bild, poesi, rörelse och tal. Vi som samarbetar i projektet är övertygade om konstens förmåga att påverka och beröra människor, att beröra mer än vad sakkunnigas kalla fakta klarar.

Göteborg

ADAS musikaliska teater

ADAS musikaliska teater grundades 1993 av skådespelaren och dramatikern Fia Adler Sandblad. ADAS arbetar med berättelser om kvinnor, historier som sällan hörs och ses i det offentliga rummet och med andra vinklar på kända berättelser.

Aesthetics of Law - 4 interventions in the public space

15 jun 2016 - 30 nov 2016
Utdelad summa : 250 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

Aesthetic of Law – 4 interventions in the public space inkluderar fyra olika nya produktioner i det offentliga rummet i Göteborg under 2016. Konstnärerna Oscar Guermouche, Mandana Moghaddam, Goran Hassanpour och Mattias Norström kommer på olika sätt och på olika platser, i olika former och gestaltningar att undersöka nationalstaten och idén om nationell identitet/tillhörighet och dess konsekvenser. Guermouche, Moghaddam och Hassanpour är alla födda utanför Sverige och kom hit i olika åldrar.

Essunga

Affärsdriven utveckling kultur-näring

1 jan 2015 - 31 dec 2016
Utdelad summa : 300 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

Med utgångspunkt från "evenemangsplats nossebro" med ca 150 000 besökare och Retro Nossebro utveckla nuvarande aktiviteter i besöksnäringen mot en affärsdriven verksamhet för att tillskapa företag och arbetstillfällen. Målsättningen är alltså att tillskapa en näringslivsutveckling med utgångspunkt i kulturverksamhet och besöksnäring. Grunden är självfallet att försöka knyta entreprenörer till nuvarande verksamheter för att ta utvecklingen vidare..

AfroKubansk Festival 2013

19 apr 2013 - 19 apr 2013
Utdelad summa : 40 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

MÅL: Ett tillfälle som kommer att visa på den kubanska kulturens mångfald dvs musik, dans mm. Både ursprung och utveckling. Afrokubansk musik bygger på; dans, rytmer och sång. Till det lägger vi övriga kulturella konstnärliga uttryck såsom bildkonst i olika former, föredrag mm samt mat och umgänge. Upplägg av festivalen: •konsert med kubansk orkester som spelar kubansk populärmusik •Framträdande av kubansk musikgrupp, afrocubansk folklore. •Dansuppvisning av Sv Balettskolans elever, neoklasisk/modern.El liknande. •workshops i dans, musikteori och rytmer.

Göteborg

Aftonstjärnans Kulturförening

Föreningen Aftonstjärnan bildades 1892 av några unga varvsarbetare i en vedbod på Bonnabacken på Lindholmen, som en fristående nykterhetsklubb. 1903 kunde man bygga sitt egna föreningshus som fortfarande står kvar. Nu ligger tonvikten på bio och teater.

Göteborg

ÄGGEN ÄR SLUT

1 aug 2016 - 31 dec 2017
Utdelad summa : 200 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

Syfte/målsättning: "Vi kvinnor ska skämmas över att vi har mens! Vi ska skämmas över att vi åldras! Vi ska skämmas över klimakteriet! Vi ska skämmas över att våra bröst hänger! Varför? Männen anses bara charmigare med åren, eller hur? Det är helt galet", säger Maggan 49 år, en av de intervjuade för projekt ÖVERGÅNG. Trots att vi lever i ett av de mest jämställda länderna finns mycket kvar att göra.

Skövde

AiR-Skaraborgs Konstgrafiska

1 aug 2015 - 31 dec 2016
Utdelad summa : 120 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

Skaraborgs Konstgrafiska Verkstad vill fortsätta att vara en viktig kulturpunkt i norra delen av regionen och på så sätt motverka centralisering. Verkstaden i Skövde är en resurs för och samlar konstnärer från stora delar av regionen. Konstenheten i Skövde kommun/Konstmuseet, Skövde Kulturhus är ett av konstfästena i regionen. Verkstaden har ett gott samarbete med konstenheten och fortsätter att stärka detta då det pågår samtal kring fler kommande projekt.

Sidor