Göteborg

Angeläget

Utdelad summa : 800 000 kr
Beviljat stöd : Långsiktigt uppdrag

Angeläget har via Västra Götalandsregionens Kulturnämnd tilldelats uppdraget att fortsätta som en integrerad del av KulturUngdoms verksamhet enligt beslut den 2008-06-03 (§ 71, KUN 112-2006), då 400 000 kr togs ur projektmedelspott för att täcka juni-dec 2008, samt enligt beslut 2008-11-25 (§131, KUN 207-2008) då 800 000 kr beviljades som verksamhetsmedel till Angeläget. I samband med beslut kring KSU i juni 2009, togs medel till Angeläget, trots det som angivits ovan, inte med i KulturUngdoms årliga bidrag, varför vi nu uppmanats att söka medel ur projektpotten till Angeläget.

Göteborg

Angereds Teater

Angereds Teater är en scen för nyskriven dramatik för barn, ungdomar och vuxna och ligger i Kulturhuset Blå Stället i Angered centrum. Teatern har två scener, en i Kulturhuset Blå Stället och en på Andra Stället, ca 200 m från kulturhuset. På Andra Stället har vi även vårt kontor.

Ansökan om bidrag för digitalisering av Centrum bio i Högsäter

Utdelad summa : 150 000 kr
Beviljat stöd : Digitaliseringstöd

Ansökan om bidrag för digitalisering av Centrum bio i Högsäter Färgelanda kommun ansöker om bidrag för att digitalisera Centrum bio i Högsäter. Färgelanda kommun bidrar med 160 tkr enligt Kommunstyrelsens beslut av 2013-02-28.

Göteborg

Ansökan om stöd för digitalisering av Angereds Bio från Västra Götalandsregionen

Utdelad summa : 100 000 kr
Beviljat stöd : Digitaliseringstöd

Det övergripande syftet med digitalisering av de mindre biograferna i Göteborg är att främja ett mångsidigt kulturliv i staden med hög konstnärligt kvalitet. Ett annat syfte är att säkerställa en fungerande infrastruktur för filmen i Göteborg som består av bl.a. Göteborgs Universitets konstnärliga fakultet, Göteborg Internationella Filmfestival samt Gothenburg Film Studios. De biografer Göteborg Stad sökt/söker stöd för är publika verksamheter i Göteborg som bedöms vara av konstpolitisk och kulturpolitisk stor betydelse.

Göteborg

ANSÖKAN VASS

1 jun 2017 - 1 jun 2019
Utdelad summa : 200 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

PROJEKTBESKRIVNINGSTRONG  BAKGRUND Riksteatern Västs utredning Teater på Turné, 2013 på uppdrag av Västra Götalandsregionen, påvisade tydligt ett behov av ett utökat stöd till den regionala turnéverksamheten, bland annat gällande kommunikation och producenternas turnébarhet.Våren 2016 beviljades i sin tur Teatercentrum Västra, i samarbete med Riksteatern Väst, Danscentrum Väst och Musikcentrum Väst, stöd för utvecklingsprojektet BRON, med syfte att skapa möten mellan scenkonstproducent och arrangör, med syftet att generera en vidare förståelse för den andres situation och förutsättningar

Göteborg

Antirasistiska Filmdagar 2012

31 dec 2011 - 30 dec 2012
Utdelad summa : 100 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

1. Inledning ARF arrangerar filmseminarier. Med utgångspunkt i filmupplevelsen diskuterar vi frågor som rör mänskliga rättigheter. Som samtalsledare engagerar vi forskare, filmare, journalister och andra samhällsdebattörer. Vi arrangerar ca 50 seminarier med filmvisningar, workshops, paneldebatter för unga människor. Målgruppen för projektet är framförallt skolungdomar som erbjuds att delta utan kostnad. ARF 2012 ARF kommer att utspela sig under oktober-november 2012. Vi planerar att få besök av ca 5000 ungdomar och arrangera ungefär 50 programpunkter.

Göteborg

Antirasistiska Filmdagar 2013

31 dec 2012 - 30 dec 2013
Utdelad summa : 100 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

ARF arrangerar filmseminarier. Med utgångspunkt i filmupplevelsen diskuterar vi frågor som rör mänskliga rättigheter. Som samtalsledare engagerar vi experter på mänskliga rättigheter, forskare, filmare, journalister och andra samhällsdebattörer. I november månad erbjuder vi ca 55 seminarier med filmvisningar, workshops, paneldebatter för unga människor. Målgruppen för projektet är framförallt skolungdomar som erbjuds att delta utan kostnad. ARF arrangerar också filmseminarier för allmänheten på kvällstid. ARF har aktiviteter året runt, men själva Filmdagarna utspelar sig alltid i november.

Mellerud

Antirasistiska Filmdagar 2016/MRF - Filmfestival för mänskliga rättigheter

1 jan 2016 - 31 dec 2016
Utdelad summa : 100 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

ARF finns i Göteborg, Uddevalla, Kungälv, Alingsås och Mellerud. Projektet har alltså en spridning i 5 olika städer i regionen. ARF i Göteborg har det största arrangemanget och det var också här projektet startade. Det övergripande syftet med ARF är att erbjuda kvalitetsfilm till ungdomar, samt främja respekt och erbjuda kunskap i relationen mellan människor med olika kultur och erfarenheter. Vårt arbete utgår från övertygelsen att filmen som uttrycksmedel i kombination med det öppna samtalet bidrar till ökad förståelse och insikt om andra människors situation.

Göteborg

Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg

 AFiG - Arbetarrörelsens Folkhögskola Arbetarrörelsens folkhögskola (AFiG) är skolan mitt i stan. AFiG är en modern skola baserad på arbetarrörelsens värderingar och traditioner. Skolan präglas av en humanistisk och demokratisk grundsyn.

Göteborg

Archfilm Göteborg 2014

Utdelad summa : 30 000 kr
Beviljat stöd : Biografstöd

Arkitektur- och staåsbyggnadsdebatten haltar. Främst meiian branschen och aiimänheten. Trots att resultatet av arkitektur och stadsbyggnad får bestående konsekvenserna för hur vårt samhälle utformas och hur folks vardag ser ut. ArchFilm Göteborgs främsta ambition är att bredda diskussionen kring arkitektur, att utgöra en kontaktyta mellan branschen och samhället i övrigt och belysa frågor som annars hålls i slutna rum. ArchFilm Göteborg är en systerorganisation till ArchFilm Lund (www.archfilmlund.se).

Sidor