Tjörn

ARTBIKE / Frihjul Konst från cykeln & cykel som konst

1 apr 2014 - 1 sep 2014
Utdelad summa : 50 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

Artbike / Frihjul- konst från cykeln & cykel som konst, vill ta tillvara cykelns möjligheter som färdmedel och som funktionellt cykelbart konstverk. I etapper vill Artbike skapa en ny cykelkultur på Tjörn, ett pilotprojekt hur man kan utveckla en befintlig cykelväg. 1. Cykeln som konstverk. 2. Konst längs vägen. 3. Eget skapande (teckningskit på cykeln och gps-puck som gör det möjligt att cykla sitt konstverk) 4. Ögonöppnare för naturen/miljön. Artbike blir ett bestående inslag av Tjörns kulturliv, med nya samarbeten, konstnärer från när och fjärran, föränderligt från år till år.

Göteborg

Artifice - ett mobilt galleri

1 okt 2013 - 31 dec 2014
Utdelad summa : 40 000 kr
Beviljat stöd : Frispel

SAMMANFATTNING Vår idé bygger på att skapa en alternativ kanal för samtidskonst. Vi vill skapa ett mobilt galleri som kan föra konsten till andra rum än de etablerade. BAKGRUND Konst borde vara till för alla men ändå upplever många att konst inte är något som är till för dem. Detta beror bl.a. på att faktorer som geografiskt avstånd, ekonomiskt och kulturellt kapital påverkar hur tillgänglig konsten är för den enskilde. De etablerade utställningsrummen är starkt fixerade vid stora städer, framförallt Stockholm, och alla har inte samma förutsättningar att ta sig dit.

Göteborg

Artifice 2.0

1 jul 2016 - 30 jun 2017
Utdelad summa : 80 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

När Artifice startade hade vi en vision om att skapa ett nytt scenrum för konst. Vi ville skapa en icke-hierarkisk utställningsform för samtidskonst där varken storleken på plånboken eller kulturellt kapital skulle avgöra tillgängligheten till konsten. Det har nu getts ut tre nummer av Artifice och vi har i stora drag lyckats med att skapa precis det här. Framför allt har vi sett att Artifice fyller ett behov i konstvärlden och projektet har varit mycket uppskattat av både deltagande konstnärer och publik. Efter tre nummer har även en del svagheter uppenbarats och vi ser tydligare vad som behöver utvecklas.

Göteborg

Artist-in-residence Konstepidemin, publikt program

1 jan 2016 - 31 dec 2016
Utdelad summa : 50 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

Genom Konstepidemins artists-in-residence introducerar vi betydande internationella konstnärer och tänkare lokalt. Genom introduktionen av tankar, konst, teorier, litteratur och debatter utifrån skapar vi ett stimulerande inflöde i regionens kulturella och politiska liv. Vi introducerar de internationella konstutövarna till regionens konstarenor och skapar möten med relevanta personer inom kulturområdet vilket bidrar till ökad kännedom om regionens konst- och kulturliv.

Skövde

Artists in residence Skgv Skövde

31 jul 2013 - 31 jul 2016
Utdelad summa : 100 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

Skaraborgs konstgrafiska verkstad ingår i nätverket ENDEGRA,där grafiker från europeiska länder träffas för att utbyta och utveckla grafiska tekniker och uttryck.Där har vi fått nya kontakter och ser möjligheten att bidra med vår verkstad för utbyte mellan konstnärer från de nordiska (Danmark,Norge,Island, Färöarna, Finland),men även övriga europeiska länderna(Tyskland,Estland,Frankrike)för workshops och spännande grafiska utställningar. Skövde Konstmuseum som är ett av konstfästena i regionen är en perfekt samarbetspartner för att kunna bjuda in konstnärer till den norra delen av regionen.

Göteborg

Artists-in-residence Angered

1 sep 2014 - 30 jun 2015
Utdelad summa : 100 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

Konstepidemin, Blå Stället, Kultur i Väst och Angeredsteatern tillsammans med andra lokala aktörer genomför hösten 2014 / våren 2015 pilotprojektet Artist-in-residence-Angered. Den unika kulturmiljön bär viktiga erfarenheter, språk, utmaningar och möjligheter. Projektet vill skapa nya relationer för enskilda konstnärskap och aktörer inom kulturområdet. Tillsammans med lokala bostadsbolag bjuds internationella konstutövare inom olika fält till Angered för att bo och arbeta i ett residens. Det är start på en förhoppningsvis långsiktig satsning som dockar an till de övriga regionala residensen.

Göteborg

Artists-in-residence Konstepidemin

1 jan 2015 - 31 dec 2016
Utdelad summa : 50 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

Ansökan avser medel för att kunna engagera de internationella konstutövare som kommer till Konstepidemin i publika sammanhang. Genom Konstepidemins artists-in-residence verksamhet är det möjligt för oss att introducera betydande internationella konstnärer och tänkare lokalt. De internationella konstutövare som söker sig hit medverkar till att förnya syret i det svenska konstklimatet. Grundsyftet med projektet är att – i båda riktningar – öppna upp det svenska intellektuella och konstnärliga klimatet mot världen..  

Ale

Artworker

1 jun 2013 - 30 jun 2014
Utdelad summa : 100 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

ARTWORKER4A/LYSEKIL Hemsida: www.artworker4a.com: MER OM INNEHÅLLET Artworker-in-Residence: Upplägget är en vidarutveckling av det internationellt etablerade ”Artist in Residence”, som har samma ramar, d.v.s fritt boende, ateljé med efterföljande utställning. Vistelserna är mycket efterfrågade. Vad som är ännu mer efterfrågat är intressanta aktiviteter för barn i eftersatta områden. Så vi slog ihop det. Det är även möjligt att rikta sitt projekt mot andra grupper än barn, som man tror kan gagnas av dylik aktivitet.

Göteborg

Assyriska Distriktet i Göteborg

ADG- Assyriska Distriktet i Göteborg bildades 1989 och har till ändamål att inom sitt verksamhetsområde vara förenande organ för de till ARS anslutna Assyriska föreningarna i Göteborg.

Vara

Asylsökande möter ideella kulturarvsföreningar

1 sep 2016 - 30 maj 2017
Utdelad summa : 50 000 kr
Beviljat stöd : Projektstöd för kulturinsatser för flyktingar

NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst (ideell förening) beviljades 50 000 kronor för att genomföra sex möten mellan asylsökanden och kulturarvsföreningar. NAV ska arbeta med sina medlemsföreningar och i största möjliga mån försöka genomföra praktisk verksamhet, exempelvis hantverk, när det är möjligt. NAV fick projektmedel 2015. Projektet är väl genomarbetat och har goda förutsättningar att skapa nya samverkanskonstellationer, främja ömsesidigt deltagande samt leva vidare efter projekttidens slut.

Sidor