Göteborg

22 apr 2016 till 24 apr 2016

Vi vill även öka samarbetet med andra aktörer i Göteborg och i regionen för att uppnå mer

dynamisk samverkan samtidigt som vi når fler målgrupper.Festivalen försätter att samarbeta

med Biblioteket och kulturhuset i Borås..

Visa på karta

Visa aktiviteter på karta