Göteborg

3d färgning

1 jun 2014 - 1 dec 2014
Utdelad summa : 95 000 kr
Beviljat stöd : Frispel

Jag heter Eva Best och är verksam som textilkonstnär i Göteborg. Jag har sedan 2001 fördjupat mig inom infärgning, främst siden samt förmågan att strukturera en textil yta både på natur samt syntetiska material. Främst har jag fördjupat mig inom en gammal japansk textil hantverksteknik som kallas Shibori. Shibori betyder ”att knyta” och härstammar från 700-talet och användes förr främst för att mönstra en yta.

Borås

4H Älvsborgs län

Tånga Heds 4H-gård Ljur Skattegården 1, 447 94 Vårgårda 0702-306 577 tangaheds4h@live.se www.tangaheds4hgard.se Backens 4H-gård Backens 4H-gård, 668 95 Ödskölt 0530-611 71 info@alvsborgs4h.se      Odenslunds 4H-gård Åsvägen, 507 41 Borås 033-13 43 95, kontoret@odenslunds4h.se

Göteborg

4H Göteborgs län

4H Göteborg Kättilsröds 4H-gård Västra Tuvevägen 100, 417 44 Göteborg Tel: 031-550 904 : kattilsrods4h@telia.com www.kattilsrods4h.se  Tolsereds 4H-gård Lilla Tolsereds väg 20, 425 42 Hisings Kärra Tel 031-571 505 tolsereds4h@gmail.com

Göteborg

5:e Phoenix Orientalisk dans och musikfestival

7 maj 2016 - 7 maj 2016
Utdelad summa : 50 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

4:e Phoenix Festivalen 2015 uppskattades av folket och artister i Göteborg och andra föreningar i regionen , därför i år samarbetar vi med nya idealföreningar i västra Götalandsregionen som har kultur och musik som riktlinjer och kan bidra med nya gäst-artister, Vår strävan är och hoppas att kunna erbjuda våra besökare en större lokal och med mera innehåll..

5°Celsius

1 apr 2015 - 31 mar 2016
Utdelad summa : 150 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

5°C är en produktion som sammansmälter danskultur och scenkonst med aktuell forskning kring klimatet i samarbete med bl. a. Chalmers. Forskningsresultaten gestaltas engagerande och konstnärligt i berättelsen - en innovativ kommunikationsmetod för klimatfrågan för i synnerhet unga och/eller ovana kulturkonsumenter. Syftet är att sätta fokus på hållbarhetsfrågor ur klimatsynpunkt och bidra till en klimatsmart framtid. Vi planerar en turné där urban scenkonst i kombination med interaktiva sociala medier, app och uppföljande workshops sträcker utanför scenen och in i publikens egen vardag.

Göteborg

8:e Internationellt Poesi Festivalen MERCI POESI

11 apr 2013 - 13 apr 2013
Utdelad summa : 70 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

Sammanfattning av projektet: Vi vill samordna en unik och mångkulturell poesifestival i Göteborg, Detta genom den 7:e internationella poesi festivalen MERCI POESI. Meningen med detta event är att synliggöra den framåtväxande nordiska poesin och att skapa en stark och berikande länk med ett kulturellt internationellt utbyte. Väcka nyfikenhet på likheter/särart i språk, poesi och framförande både hos deltagande poeter och hos publiken. Vi vill bidra med varandras kulturer i ett demokratiskt och fredskapande arbete. Kulturen erbjuder många språk och många arenor .

Lerum

A Clear Day

5 jan 2017 - 15 sep 2018
Utdelad summa : 100 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

Sex konstnärer bjuds in till att skapa utomhusverk utifrån ett givet koncept i den stora Slottsparken bakom Nääs Slott, Floda. Att vår art utvandrade från Afrika i flera omgångar, för mellan 50 000 och 150 000 år sedan och så småningom anlände till nuvarande Europa bildar en horisont för projektet. Vidare följde vår art, Homa Sapiens, floderna för att någon gång för 12000 år före vår tideräkning anlända till nuvarande Skåne. Till Nääs kom de första människorna vid Bronsåldern. Projektet vill med detta som utgångspunkt att konstnärerna förhåller sig till en valfri historisk plats i valfri tid utmed denna den första folkvandringens sträckning] från Afrika till Sverige som vår art en gång vandrade utmed för att nå Europa.

Lerum

A Clear Day C/O

15 jun 2017 - 1 jan 2018
Utdelad summa : 210 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

Projektet som ansökan gäller är ett särskilt projekt som ingår i den årliga återkommande körfestival och utomhuskonstutställning som vi i år etablerar på Nääs Slottsområde och i dess närhet. Körfestivalen som helhet samt konstutställningen i Slottsparken interagerar och kommer varje år att fördjupa sig i en gemensam samhällsaktuell omvärldsfråga – 2017 är frågan den om Folkvandring och människans föränderlighet. Körfestivalen, torsdag den 24 augusti - lördag den 26 augusti 2017  A Clear Day, utomhuskonstutställningen, 20 maj – 30 september.

Göteborg

A Sense of Urgency -Yesterday’s news

26 maj 2014 - 30 nov 2014
Utdelad summa : 40 000 kr
Beviljat stöd : Frispel

A Sense of Urgency -Yesterday's news I följande ansökan önskar representanter från Konstepidemin, Röda Sten Konsthall, Institutionen för kulturvetenskaper och Naïvité bjuda in ett antal japanska samtidskonstnärer till Göteborg under perioden oktober – november 2014, detta med anledning av att ett stort antal japanska konstnärer och deras verk kommer att befinna sig i Malmö inom ramen för projektet Translation Theme Park. Translation Theme Park är ett utställningsprojekt med syfte att utforska och presentera japansk samtidskonst och visa upp denna för en svensk publik.

Sidor