Lidköping

1 jan 2015 till 31 maj 2016
"När världen kom till Lidköping"

Ekonomi


Utvecklingsprojekt
70 000 kr

Egna medel

350 000 kr

Projektets totalbudget

350 000 kr

Rörstrand Museum vill i projektform forska fram underlag om de sk "gipskatterna" dvs den stora mängd utländska arbetare som kom till Rörstrandsfabriken i Lidköping under 50-talet med nya kompetenser som inte fanns här. Inflyttningen bidrog till kulturkrockar,språkförbistring, nya influenser och nya kommunmedborgare vars ättlingar idag är väl etablerade familjer i staden. Forskningen skall utmynna i en utställning hösten 2015 samt en skrift/bok som berättar och förmedlar historien till framtiden och till samtida intresserade. Rörstrand Museums verksamhet brukar uppmärksammas även nationellt.

Visa på karta

Visa aktiviteter på karta