Kreaktor administreras av Kultursekretariat i uppdrag av Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. På Kreaktor hittar du samlad information om de flesta sorters ekonomiskt stöd som Västra Götalandsregionens kulturnämnd fördelar. Du kan läsa mer om stödformerna, lära dig hur du kan söka men framförallt: få veta mer om de som sökt och fått stöd!

Om du har några frågor eller synpunkter ta gärna kontakt med oss.

E-post: kultur@vgregion.se
Hemsida: www.vgregion.se/kultur