Göteborg

1 feb 2017 till 30 nov 2017
(X)sites Sjuhäradsleden - en utställning med temporär platsspecifik konst

Ekonomi


Utvecklingsprojekt
200 000 kr


Kontakt

Konstnärscentrum Väst
Mats Nordlund
-

X)sites Sjuhäradsleden går ut på att producera en utställning efter leden med temporär platsspecifik konst i Ulricehamns, Tranemos och Svenljungas kommuner under 2017. KC väst genomför nu en förstudie på uppdrag från Boråsregionen med sikte på att där och då producera en utställning. (X)sites bygger på möten mellan konstnärer, undersökningar av platser och konstnärliga processer, vilket också kan sägas vara projektets tematik. Projektets namn (X)sites anspelar på (x) = ännu okänd, sites = platser och excite = entusiasm. X, som står för det vi ännu inte känner till om platserna, är det som vi i projektet vill undersöka. Vår metod är induktiv*. Det som kommer ut ur arbetsprocesserna, samtal och verk utvecklar och formar utställningens tematik vidare. Landskapen talar via konstnärerna och ska i efterhand dokumenteras och sammanställas till en berättelse. Här möts internationella & asylsökande konstnärer och västsvenska konstnärer med olika erfarenheter och bagage. De skiljer sig även genom att de västsvenska har en vardaglig relation till landskapen medan de andra ser de med nykomlingens ögon. Arbetsprocesserna börjar med att konstnärerna i seminarieform tar del av introduktioner till landskapen ur samhälls- kultur och naturrelaterade perspektiv. Under arbetsperioden hålls uppföljande möten med bl.a erfarenhetsutbyten. Samtalen får dynamik från erfarenheterna ur arbetsprocesserna men också genom deltagarnas olika bakgrunder och kunskaper. (X)sites grundar sig på och har samma syften som KC västs tidigare pilotprojekt med land art (se bil.(X)sites Sjuhäradsleden) i syfte att utveckla konstformen och initiera utställningar på andra platser. Att möta och sen arbeta med nya platser under bra förutsättningar bäddar för innovativa konstnärliga processer. Bra förutsättningar får konstnärerna genom att MU-avtalet följs. Arvoden till konstnärerna är projektets själva hörnsten och därför söker vi initialt - här - bara för det.

Visa på karta

Visa aktiviteter på karta