Göteborg

31 aug 2016 till 4 sep 2016

Vi arrangerar Improfest, en internationell improvisationsteaterfestival 31 augusti – 4 september 2016. Vi arrangerar föreställningar med huvudsakligen improvisationsteater, men även närliggande konstarter, workshops för både professionella och amatörer, samt seminarier om improteaterns konstnärliga och ekonomiska förutsättningar.

Syfte

Syftet är att skapa en inspirerande och lärorik mötesplats för scenkonstutövare som har improvisation som verktyg, samt att erbjuda ett forum för allmänheten att möta improteater av högsta internationella klass.

Målgrupper

Vi vänder oss till improvisatörer (både amatörer och proffs) lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Här har vi ett brett existerande kontaktnät, både själva och via kollegor. En av våra målsättningar är att nå nya publikgrupper. Vi tror att så kommer att ske genom att festivalen, med många deltagare och ett brett utbud, kan få mer uppmärksamhet än någon enskild teater kan förvänta sig.

Målsättningar

Främja konstnärliga möten inom impro, både lokalt och internationellt; mellan proffs, amatörer och alla däremellan.
Uppmärksamma allmänheten på improteaterns bredd och mångfald.
Hitta en ny publik till improvisationsbaserad scenkonst, bland annat genom samarbeten med andra aktörer i Västra Götaland.
Visa föreställningar och erbjuda kurser som annars aldrig skulle komma den västsvenska publiken till del.

Genomförande

Festivalen går av stapeln på Teater Aftonstjärnan och kringliggande lokaler på Lindholmen i Göteborg, samt hos samarbetspartners i regionen. Vi har inlett samarbete med Teaterhuset i Mölndal, Kulturcentrum Väst i Stenungsund, samt Studio 32 i Uddevalla. Fler kan tillkomma.

Detta är andra året i rad vi arrangerar Improfest och vi har för avsikt att fortsätta med detta som ett årligen återkommande arrangemang. Vi arbetar långsiktigt och ser därför årets festival som ett steg av många. I år märker vi tydligt hur vår festival redan har gjort avtryck bland improvisationsteatrar i Sverige och Europa. Antalet ansökningar om att hålla workshop ökade med 68% jämfört med förra året, antalet artister intresserade av att uppträda ökade med 94%. De flesta tongivande professionella improvisationsteatrarna i Sverige har meddelat att de tänker deltaga.

Festivalen vänder sig till både professionella och amatörer. Vi uppmanar besökare att deltaga som både kulturskapare och kulturkonsumenter genom att erbjuda både föreställningar och workshops samt möjligheter till samtal och erfarenhetsutbyten. På kvällarna, efter sista föreställningen, arrangerar vi jam-sessions där improvisatörer på alla nivåer får möjlighet att spela med varandra under lekfulla former.

Visa på karta

Visa aktiviteter på karta