Regionbidraget till folkhögskolor handläggs av koncernavdelning kultur i Västra Götalandsregionen. Bidraget baseras på föregående års verksamhet enligt överenskomna kriterier. Bidraget skall användas till folkhögskolornas regionala verksamhet.