Falköping
Axevalla folkhögskola

Erhåller medel från

2016

Regionbidrag till folkhögskolor
1 790 460 kr

2015

Regionbidrag till folkhögskolor
1 605 174 kr

2013

Regionbidrag till folkhögskolor
1 038 665 kr


Kontakt

0511-26 970
info@axevalla.fhsk.se

Axevalla Folkhögskola
53272
Axvall

 Axevalla folkhögskola

Skolan startade sin verksamhet redan år 1873 i Ullervad nära Mariestad, flyttade sedan efter fem år till Stenstorp och år 1923 till Axvall.

Tidigare hette skolan Skaraborgs läns folkhögskola och hade Landstinget Skaraborg som huvudman ända till 1982.
Den nuvarande huvudmannen är Stiftelsen för Axevalla folkhögskola.

Internatplatser finns på skolan för ca 60 boende.

Skolan har filialverksamhet i Stockholm.

Verksamheten i Stockholm är särskilt avsedd att tillgodose sverigefinnarnas behov av utbildning och kulturkontakter.
Huvudmannen är mån om att utveckla samarbetet mellan olika språk- och kulturgrupper.

Visa på karta