Göteborg
Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg

Erhåller medel från

2016

Regionbidrag till folkhögskolor
1 642 560 kr

2015

Regionbidrag till folkhögskolor
1 745 688 kr

2013

Regionbidrag till folkhögskolor
932 892 kr


Kontakt

031-711 77 22
info@afig.org

Järntorget 7
41304
Göteborg

 AFiG - Arbetarrörelsens Folkhögskola

Arbetarrörelsens folkhögskola (AFiG) är skolan mitt i stan. AFiG är en modern skola baserad på arbetarrörelsens värderingar och traditioner. Skolan präglas av en humanistisk och demokratisk grundsyn. Du får möjlighet att skaffa kunskap så att du kan påverka din livssituation och delta i samhällsutvecklingen. Lärarna på AFiG har breda ämnes-kompetenser och detta ger dina studier god kvalitet. AFiG bedriver även kortare folkhögskolekurser i samverkan med olika folkrörelser och studieförbund.

Visa på karta