Göteborg
Kvinnofolkhögskolan

Erhåller medel från

2016

Regionbidrag till folkhögskolor
2 263 305 kr

2015

Regionbidrag till folkhögskolor
2 326 062 kr

2013

Regionbidrag till folkhögskolor
1 773 864 kr


Kontakt

03e1-780 35 00
kvinnofolkhogskolan@kvinno.fhsk.se

Kryssdäcket, Masthuggstorget
Första Långgatan 28 b
41327
Göteborg

Om skolan

Kvinnofolkhögskolan - en feministisk folkhögskola med interkulturell inriktning. Här finns kurser på heltid, deltid och distans. Temakurser, studiecirklar och kompetensgivande kurser. All undervisning har genusperspektiv. Här studerar kvinnor i olika åldrar, med olika bakgrund, mål och studievanor.
Sedan många år samverkar skolan med kvinnogrupper i Asien, Afrika och Latinamerika. Dessa internationella kontakter gör det möjligt att jämföra kvinnors villkor i olika delar av världen. Ungefär hälften av skolans deltagare kommer från andra länder än Sverige.

Visa på karta