Göteborg
Interkulturella folkhögskola fd Agnesberg

Kontakt

Johan Karlborg
031-46 80 97
info.interkulturella@folkbildning.net

Galileis gata 34
41517
Göteborg

Interkulturella Folkhögskolan har Studieförbundet Vuxenskolan VG-region, Göteborgs räddningsmission samt Romska Bildningsförbundet Väst som huvudmän. Interkulturella folkhögskolan har ett särskilt ansvar att utveckla interkulturell folkhögskolepedagogik. Med skolans historia och bas i utbildningsverksamhet av och med romer har skolan ett ansvar att utveckla sin verksamhetsbas samt sprida erfarenhet och kunskap om denna till andra.

Visa på karta