Göteborg
Finska folkhögskolan i Göteborg

Erhåller medel från

2016

Regionbidrag till folkhögskolor
1 961 415 kr

2015

Regionbidrag till folkhögskolor
1 813 653 kr

2013

Regionbidrag till folkhögskolor
1 867 106 kr


Kontakt

031-331 50 66
info@finska.fhsk.se

Salviagatan 54
42440
Angered

- En samhällsorienterad och mångkulturell folkhögskola i det invandrartäta nordöstra Göteborg. Grundad av finska invandrare och öppen för alla, företrädesvis för människor med utländsk bakgrund.

- Skolans huvudman är Finska folkhögskolans stiftelse. Undervisningsspråk är huvudsakligen svenska, skolan har även kurser där olika minoritetsspråk används som arbetsspråk; för närvarande finska, somaliska, och kurdiska.

 - Verksamhetens målsättning är att stärka minoriteter och invandrargrupper samt öka deras inflytande i det svenska samhället. I ett bredare perspektiv vill skolan utjämna utbildningsklyftor och uppmuntra för fortsatta studier.

Visa på karta