Vara
Vara Folkhögskola

Kontakt

0512-579 70
rektorsexp@vara.fhsk.se

Box 163
53423
Vara

Vara folkhögskola är en politiskt och religiöst oberoende vuxenskola med Västra Götalandsregionen som huvudman. Vår pedagogik bygger på en människosyn där vi vet att ALLA har stora möjligheter till utveckling bara man får stöd och rätt hjälp. Att du blir sedd, tagen på allvar och får känna att du duger, är viktigt för oss på skolan. Genom mötet med andra människor, vår trygga gemenskap och mycket skratt har vi sett att självförtroendet växer hos dem som har studerat hos oss. Med bra självförtroende och insikten att man faktiskt kan, så lyckas man med det mesta. "Det bästa jag har gjort" eller "de bästa åren av mitt liv" har vi hört av många före detta studerande. Känner du att du har kommit till en punkt där du måste läsa för att komma vidare, för att bryta arbetslöshet, för att avancera på jobbet eller inte minst för din egen utvecklings skull, så kan Vara folkhögskola bli din nya start i livet.

Västra Götalandsregionens är huvudman för sju folkhögskolor och har ett gemensamt kansli som samordnar arbetet på folkhögskolorna. Kulturnämnden finansierar kansliet med 4 334 854 kronor under 2015

Visa på karta