Tjörn
Billströmska Folkhögskolan

Kontakt

0304-67 65 70
info@billstromska.fhsk.se

Billströmska Folkhögskolan
Stenkyrkovägen 16
47193
Kållekärr

Billströmska folkhögskolan ligger mitt på ön Tjörn, 6 mil norr om Göteborg. Förutom en stor Allmän linje med inriktningar som musik, bild och textil, så finns Naturvetenskapligt basår, Musiklinje och De Ungas Rätt. Skolan har ett stort internat, ett rikt utbud av sommarkurser och möjlighet att boka konferenslokaler.

Billströmska folkhögskolan startade 1876 och tillkom genom en donation av Lars Billström, född på Tjörn år 1800, sedermera borgmästare i Lund och liberal riksdagsman. Fadern drev ett sillsalteri och trankokeri och noteras bör att vid sekelskiftet "gick sillen till" i stora mängder, varför familjen blev ekonomiskt mycket välbeställd.

I sitt riksdagsarbete kom Billström dels att få medverka till lagen om allmän skolgång 1842, dels upplösningen av ståndsriksdagen med övergång till 1865/66 års riksdagsordning med tvåkammarsystemet - ett viktigt led i landets demokratisering.

Västra Götalandsregionens är huvudman för sju folkhögskolor och har ett gemensamt kansli som samordnar arbetet på folkhögskolorna. Kulturnämnden finansierar kansliet med 4 334 854 kronor under 2015

Visa på karta