Göteborg
Göteborgs Folkhögskola

Kontakt

031-769 76 00
info@gbg.fhsk.se

Box 121 54
40242
Göteborg

Göteborgs folkhögskola är en av landets största folkhögskolor. En skola vars huvudsakliga syfte är att motverka segregation och verka för att utjämna klyftor mellan människor - på alla plan. Verksamheten är inriktad på basutbildningar, ledarutbildningar, kurser för funktionshindrade samt forsknings- och utvecklingsprojekt.

Vår vision är:

Göteborgs folkhögskola ska genom bildning och utbildning utmana och ge verktyg för förändring och skapa delaktighet för ett demokratiskt och solidariskt samhälle.

Genom att bedriva en hållbar och kvalitativ verksamhet vill vi vara ledande inom folkbildning.

Vi är en av sju folkhögskolor som ägs av Västra Götalandsregionen men skolan är politiskt och religiöst obundna. Tf rektor på Göteborgs folkhögskola är Peter Bäcklund. De sju skolorna som ägs av Västra Götalandsregionen samlas under ett gemensamt Folkhögskolekansli med Anders Adler som förvaltningschef.

Västra Götalandsregionens är huvudman för sju folkhögskolor och har ett gemensamt kansli som samordnar arbetet på folkhögskolorna. Kulturnämnden finansierar kansliet med 4 334 854 kronor under 2015

Visa på karta