Borås
Viskadalens folkhögskola

Erhåller medel från

2016

Regionbidrag till folkhögskolor
2 664 810 kr

2015

Regionbidrag till folkhögskolor
2 356 527 kr

2013

Regionbidrag till folkhögskolor
1 586 990 kr


Kontakt

Ulrika Kullenberg
0320 183 50
kursgard@viskadalen.nu

Sälgered
51593
Seglora

Viskadalen är en modern skola i en gammal och

traditionsrik bygd. Skolan ligger i Viskans dalgång i

Sjuhäradsbygden som präglats av hemväverskor, “knallar” och därefter textilindustrin. Textilindustrin lever fortfarande men inte alls i samma omfattning som tidigare. Nya näringar växer fram i trakten. Viskadalen ligger i skärningspunkten mellan det “gamla” och det “nya” Sverige.

 

Viskadalens geografiska placering 18 km söder om Borås, 10 km från Kinna och 60 km österut från Göteborg gör den lättillgänglig. En naturskön och rogivande omgivning ger dig möjligheter till en avspänd studiemiljö i förhållande till stressig stadsmiljö. En rad möjligheter finns för dig på skolan: ett välfyllt bibliotek, gymnastikhall med ett gym, solarium, sportstuga med båt, fotbolls-och tennisplan, närradiostudio, datorer på många olika ställen, keramik/estetlokal och inte minst god och variationsrik mat.

 

För dig som kommer långväga finns ett internat på skolan där du kan bo. Viskadalens folkhögskola startade 1928 med sin nuvarande huvudman Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola. Skolan har sedan dess haft många olika folkhögskolekurser. Idag erbjuds bland annat en Fritidsledarutbildning och en Allmän kurs med olika inriktningar. Det finns möjlighet för dig att gå på skolan från 1 till 3 år.

 

Kortare folkhögskolekurser bedrivs i samverkan med olika folkrörelser och studieförbund.

Visa på karta