Göteborg

Arkitektur- och staåsbyggnadsdebatten haltar. Främst meiian branschen och aiimänheten. Trots att resultatet av arkitektur och stadsbyggnad får bestående konsekvenserna för hur vårt samhälle utformas och hur folks vardag ser ut.

ArchFilm Göteborgs främsta ambition är att bredda diskussionen kring arkitektur, att utgöra en kontaktyta mellan branschen och samhället i övrigt och belysa frågor som annars hålls i slutna rum. ArchFilm Göteborg är en systerorganisation till ArchFilm Lund (www.archfilmlund.se).

I Lund har festivalen funnits i 5 år och vinner varje år ny mark och når ut till en stor och blandad publik, där hälften är arkitekter och hälften kommer från andra discipliner. De utgår i sin beskrivning av festivalen från den sovjetiska regissören Sergei Eisenstein. Han beskriver arkitektur som "filmens otvivelaktiga förfader". Ända sedan introduktionen av film, har den rörliga bilden erbjudit fiimpubiiken nya sätt att uppieva rum och platser. Genom att närma sig det arkitektoniska rummet från olika vinklar gör filmkameran det möjligt att se redan bekanta byggnader och städer på nya sätt. Filmmediet gör det möjligt att besöka platser som annars är otillgängliga för oss, inte bara geografiskt och i tiden utan även kulturellt och socialt.

ArchFilm Göteborg kommer erbjuda ett brett utbud av såväl spelfilmer som dokumentärer och ta diskussionerna vidare i seminarier, debatter och föreläsningar. Utvalda arkitekter, filmare, journalister och konstnärer bjuds in för att delta i seminarier om arkitektur, staden och samhället.

Filmerna kan komma från hela världen, men teman och diskussioner förankras i de utmaningar Göteborgs- och Västra Götalands-regionen står inför när det kommer till stadsbyggnad och samhällsplanering: hur bygger vi ett hållbart samhälle, ekologiskt, ekonomiskt och socialt? Vad är en
stad i dag och i framtiden -är det dags att överge idealbilden av 1800-talets stenstad till förmån för det utbredda (eller "utsprawlade") stadslandskapet, utan tydlig början och slut? Frågor som angår alla som är intresserade av hur vi ska bygga morgondagens samhälle, lokalt, regionalt och nationellt.

Göteborgsfilialen utgår ifrån det program som tas fram i Lund, men kommer till en början att vara begränsat till 3 dagar (+invigningskväll), till skillnad från Lunds 7 dagar. Festivalerna kommer att löpa samtidigt för att dra maximal nytta av marknadsföring och medial uppmärksamhet. ArchFilm Göteborg kommer etablera egna kontakter med distributörer, ha en självständig ekonomi, hyra egna kopior av filmerna och utforma egna paneldebatter. Arbetet görs från arrangörshåll volontärt, eventuellt överskott återinvesteras i festivalen.

Festivalen i Göteborg organiseras av Okidoki arkitekter genom Archileaks - en öppen plattform för kunskapsutbyte inom arkitektur och stadsbyggnad. Panelsamtal och debatter kommer också filmas och publiceras på www.archileaks.se. Utifrån övertygelsen om att delad kunskap är dubbel kunskap är filmfestivalen ett självklart steg i arbetet för en bättre arkitektur för alla.

Visa på karta

Visa aktiviteter på karta