Göteborg

Ansökan om stöd för digitalisering av Angereds Bio från Västra Götalandsregionen

Ekonomi


Digitaliseringstöd
100 000 kr

Andra bidrag

100 000 kr


Kontakt

Göteborgs Stad
Andreas Roth
031-368 32 62
andreas.roth@kultur.goteborg.se


Partners

Det övergripande syftet med digitalisering av de mindre biograferna i Göteborg är att främja ett mångsidigt kulturliv i staden med hög konstnärligt kvalitet. Ett annat syfte är att säkerställa en fungerande infrastruktur för filmen i Göteborg som består av bl.a.
Göteborgs Universitets konstnärliga fakultet, Göteborg Internationella Filmfestival samt Gothenburg Film Studios. De biografer Göteborg Stad sökt/söker stöd för är publika verksamheter i Göteborg som bedöms vara av konstpolitisk och kulturpolitisk stor
betydelse.

Göteborg Stad har tidigare sökt och fått bifall på ansökningar som gällt digitalisering av biograferna Draken, Hagabion I, Hagabion 2, Frölundabion, Bio Capitol och Aftonstjärnan.

Angereds Bio ingår i Folkets Bio Göteborg och har haft verksamhet i Blå Stället i Angered sedan 1980. 2010 befann sig biografen i en svacka men då Folkets Bio Göteborg anställde en biogralkoordinator har verksamheten tagit en mycket lovande rikting. Under
2011 har biljettintäkterna ökat avsevärt och verksamheten och marknadsföringen har utvecklats påtagligt.

I och med ombyggnationen av Blå Stället har Angereds Bio varit tvungna att hitta andra visningsrum. Samarbeten med Lärjeåns Kafä och Trädgårdar och Bergsjöns Kultur och Mediaverkstad har varit lyckade. Koordinatorn har varit aktiv i sin kontakt med lokala föreningar och grupper i Angered och har på så sätt engagerat en ny publik.

Förvaltningen har följt Angereds Bios verksamhet med stort intresse 2012-13 och bedömer den som en samtidsorienterad storstadsbiograf med en aktiv framåtblickande verksamhet. Göteborg Stad ansöker härmed om 100 tkr i stöd för att genomföra en uppgradering till 2K-teknik på Angereds Bio.

Ansökningshandlingarna med bifogade utvecklingsplaner och nämndbeslut bifogas.

  1. Folkets Bio Göteborgs budget och utvecklingsplan för Angereds Bio.
  2. Beslut kommunal medfinansiering

Visa på karta

Visa aktiviteter på karta