Göteborg

Koncernavdelning kultur uppgift är att se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken och att stimulera kulturlivet i Västra Götaland.

Avdelningen ska skapa ökad förståelse för att kultur stärker regionens identitet och utveckling. Koncernavdelningen strategiska ansvar för kulturfrågor inom regionorganisationen innebär bland annat att man ska:

  • Ge Kulturnämnd och Beredningsgruppen för kultur kvalificerade underlag för kulturpolitiska strategier och beslut Samverka med kommunerna i Västra Götaland och stimulera till samverkan inom kulturlivet
  • Stödja och utveckla kulturens nätverk
  • Utforma uppdrag till institutioner och organisationer inom kultursektorn, följa och utvärdera verksamheterna och deras resultat

Visa på karta