Regionbidrag till studieförbund

Kontakt

Jens Lejhall
010-441 21 77
jens.lejhall@vgregion.se

Regionbidraget till studieförbunden handläggs av koncernavdelning kultur i Västra Götalandsregionen. Bidraget baseras på föregående års verksamhet enligt överenskomna kriterier. Bidraget skall användas till studiedistriktens regionala verksamhet.