Biografstöd

Nästa ansökningsdatum


Kontakt

Ylva Gustafsson
010-441 33 13
ylva.l.gustafsson@vgregion.se

Här kan du läsa mer om stöd för biografutveckling samt för filmfrämjande aktiviteter som kan sökas från Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Huvudtanken med stödet är att inspirera kommunerna i Västra Götaland att ta en mer aktiv roll i förhållande till biograferna och visningsplatserna samt att stimulera till utveckling av biografen som mötesplats i kommunen med betoning på nya former och nya målgrupper.

Om stödet

 • stöd till nya visningsformer, exempelvis filmstudioverksamhet
 • stöd för att nå nya publikgrupper
 • kan sökas av biografer oavsett driftsform, filmföreningar, kommuner etc
 • kan sökas för fortbildning

Stödet uppmuntrar särskilt till

 • lokalt samarbete mellan aktörerna biograf-kommun-näringsliv-föreningsliv
 • delregionala samarbeten, exempelvis filmfestival, projekt
 • samarbete mellan biografer i samma kommun
 • samverkan med nya och oväntade aktörer
 • spridning av metoder och goda exempel
 • aktiviteter som bidrar till kulturell mångfald, jämställdhet, internationalisering och ökad tillgänglighet

Stödet är inte avsett för

 • teknikinvesteringar
 • skolbioverksamhet
 • En förutsättning för stödet är att det sker en kommunal eller lokal medfinansiering med minst 50 procent.  Vi kommer fortlöpande att publicera projektbeskrivningar här på webbplatsen som inspiration och tips till andra.