Kulturstrategiskt utvecklingsstöd

Kontakt

Eira Högforsen
010-441 33 12
eira.hogforsen@vgregion.se

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ger kulturstrategiskt utvecklingsstöd till verksamheter som vill utveckla nya dynamiska samarbeten på kulturområdet. Uppdragen är treåriga och riktar sig till alla slags kulturverksamheter som vill bidra till att stärka samhällsutvecklingen och främja en konstnärlig utveckling.

Kulturnämndens mål är att alla verksamheter med kulturstrategiskt utvecklingsstöd tillsammans ska bidra till att stärka Västra Götalandsregionens kulturella infrastruktur och till att skapa bättre möjligheter för kulturutövare att etablera sig och långsiktigt verka i regionen.

Uppdragstagarna ska exempelvis bidra till ökad tillgänglighet till kultur i alla delar av regionen, underlätta samverkan och nya samarbeten mellan kulturutövare, främja den nyskapande kulturen, hitta nya sätt att utnyttja tekniken, vårda kulturarvet samt till att främja ett levande kulturliv för barn och unga.

I sitt arbete förväntas uppdragstagarna arbeta för samverkan på både lokal och regional nivå och även söka samarbeten på nationella och internationella arenor, i de fall där det är möjligt.

Har erhållit medel