Gästateljé

Nästa ansökningsdatum


Kontakt

Dan Fröberg
0702 - 42 50 49 (mån-ons)
dan.froberg@vgregion.se

Syftet med stödet

Kulturnämnden inbjuder alla yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare bosatta i Västra Götalandsregionen till att söka gästateljévistelser i Kina, Querétaro, Mexiko, Berlin samt Detroit i syfte att erbjuda kulturarbetare möjlighet till att arbeta och verka i tre månader i nya spännande, främmande miljöer ur ett internationellt kulturellt perspektiv.

Vem kan få?

Samtliga konstnärer och konsthantverkare bosatta och yrkesverksamma inom Västra Götalandsregionen både kan och bör söka.

Hur prioriterar vi?

Urval och beslut gällande gästateljévistelserna görs av en för ändamålet tillsatt expertjury på två personer med specialkompetenser inom konst, konsthantverk och relaterat.

Behandling och beslut

Kulturchefen beslutar löpande efter juryförslag i samband med de olika ansökningstiderna