Långsiktigt uppdrag

Kontakt

Eira Högforsen
010-441 33 12
eira.hogforsen@vgregion.se

Västra Götalandsregionen ger långsiktiga uppdrag till 30 olika verksamheter inom kulturområdet. Flera av verksamheterna är helägda bolag och förvaltningar. Med långsiktigt menas att uppdragen inte är tidsbestämda men bearbetas vart tredje år. Varje år förs en diskussion om hur verksamheten ska jobba med uppdraget  det kommande året och ett uppföljningssamtal om hur verksamheten har jobbat med uppdraget det år som förflutit.

Har erhållit medel