Digitaliseringstöd

Nästa ansökningsdatum


Kontakt

Ylva Gustafsson
010-441 33 13
ylva.l.gustafsson@vgregion.se

Sedan 2011 är det möjligt att söka stöd för digitalisering av biografer från Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

  • Stödet kan sökas av kommuner i Västra Götaland. Den kommunala medfinansieringen måste vara beslutad och klar. Stödet från Västra Götaland kan inte överstiga den kommunala insatsen och maxbeloppet är 200 000 kronor. Ansökan skall innehålla en utvecklingsplan och finansieringsplan inklusive beslut om kommunens insats.