Stöd till konstvandring i Västra Götaland

Kontakt

Anna Karlsson
0701-49 25 75
anna.f.karlsson@vgregion.se

I Västra Götaland finns ett tjugotal konstvandringar som tillsammans lockar över 200 000 konstintresserade varje år. Konstvandringarnas syfte är att tillgängliggöra konst för en bred publik. Samtidigt lyfts den offentliga konsten i regionens orter fram på ett tydligare sätt. Västra Götalandsregionen ger stöd till alla konstvandringar som har kommunalt stöd.