Verksamhetsstöd

Kontakt

Eira Högforsen
010-441 33 12
eira.hogforsen@vgregion.se

Syfte med stödet

Ges till verksamheter som bedöms vara viktiga i regionens kulturpolitiska infrastruktur samt har en kontinuerlig och långsiktig verksamhet.

Vem kan få

Stödet kan inte sökas. En verksamhet kan tilldelas ett verksamhetsstöd genom beslut av kulturnämnden.

Verksamhetsstöd beslutas årligen i kulturnämndens detaljbudget men med avsikt att vara ett stöd tillsvidare förutsatt att verksamheten fortsatt existerar och utvecklas i enlighet med kulturnämndens fastställda kriterier och mål för stödet.