Vara
Folkmusik i Väst

Erhåller medel från

2016

Verksamhetsstöd
300 000 kr

2015

Kulturstrategiskt utvecklingsstöd
220 000 kr

2014

Kulturstrategiskt utvecklingsstöd
220 000 kr


Kontakt

Per Oldberg
070 - 273 83 63
per.oldberg@gmail.com

Folkmusik i Väst är paraplyorganisation för Bohusläns Spelmansförbund, Dalslands Spelmansförbund och Västergötlands Spelmansförbund och har cirka 800 medlemmar. Organisationens mål är att levandegöra folkmusiken och väcka och upprätthålla intresset för ett västsvenskt kulturarv med tonvikt på låt- och vistradition.