Göteborg

GAC - Göteborg Artist Center

Agerar som Inkubator, Rådgivare, Producent, Arrangör, Konsult och är kontaktyta mellan scenkonstnärer, publik, arrangörer, administratörer och organisationer - nationellt och internationellt.

Verkar som huvudman eller samarbetspart för projekt vilka syftar till utveckling av scenkonsten, att nå ny publik samt att initiera samarbetsformer för olika konstnärliga och vetenskapliga områden.

Utvecklar och genomför utbildningar och fortbildningar som befrämjar entreprenörskap, jämställdhet, personlig utveckling och skaparkraft.

Har sedan 2009 ett kulturstrategiskt regionalt uppdrag inom områdena sysselsättning/arbetsmarknad, kompetensutveckling och nätverk/samverkan i Västra Götalandsregionen.

Bildades 1995 av professionella musikkonstnärer med syfte att vara ett forum för samtida musik och angränsande konstformer

Visa på karta