Trollhättan
NAV - Industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

Erhåller medel från

2016

Verksamhetsstöd
30 000 kr

2015

Kulturstrategiskt utvecklingsstöd
300 000 kr

2014

Kulturstrategiskt utvecklingsstöd
300 000 kr


Äger följande projekt


Kontakt

Ingvar Axelsson
0302-342 47
info@navivast.se

NAV - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst
Box 6009
46106
Trollhättan

NAV - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst har ett uppdrag från Västra Götalandsregionen att stödja och utveckla arbetslivsmuseer och industrihistorisk föreningar. Regionen vill ha en väl utvecklad kulturell verksamhet med olika aktiviteter för att ge ett brett utbud till regionens invånare.

Visa på karta