Göteborg

Konsthantverket är ett tydligt alternativ till konsumtion av massproducerade föremål. Det kan bidra till ett mer resursmedvetet och hållbart samhälle. Konsthantverk handlar om småskalig produktion och en kunskapsförädling med djupa rötter. Det rymmer en närhet mellan den som skapar och det som framställs. Konsthantverket bjuder in till relationer, upplevelser och berättelser. Det skapar en koppling människa till människa. 

Konsthantverkscentrum arbetar för att synliggöra dessa mervärden och personliga avtryck. Vi vill sprida kunskapen om vad det är som gör konsthantverket speciellt; varför det kostar lite mer, men håller längre och inte så lätt låter sig ersättas. Att visa på konsthantverkets relevans för samtiden och framtiden ser vi som en ansvarsfull uppgift.

Stiftelsen Konsthantverkscentrum har funnits sedan 1990 och vi arbetar i konsthantverkets tjänst. Nu finns denna nätbutik, också som ett led i detta arbete. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö, vi är verksamma nationellt och via nätet.  Vi är den samtida samlingsplatsen för konsthantverk.

Visa på karta