Göteborg
Konstnärscentrum Väst (KCV)

Erhåller medel från

2016

Verksamhetsstöd
300 000 kr

2015

Kulturstrategiskt utvecklingsstöd
200 000 kr

2014

Kulturstrategiskt utvecklingsstöd
200 000 kr


Kontakt

Mats Nordlund
031-711 54 47
kc-vast@konstnarscentrum.org

Erik Dahlbergsgatan 6
41126
Göteborg

Kc väst är en konstnärsdriven förening för yrkesverksamma konstnärer. Vi ingår som en region i den rikstäckande organisationen Konstnärscentrum.

Kc väst omfattar Västra Götalandsregionen, Hallands- och Jönköpings län. Vårt uppdrag är arbetsförmedlande och består av att förmedla konst och konstnärer för varierande projekt och konstnärlig berikning.

Vi erbjuder via våra konstkonsulter hjälp med upphandling av konst och med att hitta rätt konstnärlig kompetens för ett specifikt gestaltnings-uppdrag.
Vi arbetar med rådgivning i frågor kring gestaltningsprocesser bl.a. mot kommuner.
Vi förmedlar också kontakter till konstnärer för skolprojekt som skapande skola, föreläsningar och ateljébesök. I Galleri Kc visas utställningar av enskilda konstnärer och i Skissernas rum visas bilder och skisser på offentliga gestaltningar gjorda av Kc-konstnärer och/eller där Kc:s  konstkonsulter anlitats.
Vi interagerar med den samtida konstscenen genom att bland annat driva egna diskussions- och konstprojekt. Kc-väst har ambitionen att alla våra medlemmar och konstnärskåren som helhet ska kunna försörja sig inom fältet.
Vår målsättning är att konstnärskåren tillvaratas som en resurs för reflektion och byggande av gemenskaper i samhället, med konsten i fokus. Genom kontinuerlig dialog med organisationer, myndigheter och privata aktörer är vi med och påverkar den samtida konstdebatten i positiv riktning i Västsverige.

Visa på karta