Göteborg
Svensk Form Väst

Erhåller medel från

2016

Verksamhetsstöd
300 000 kr

2015

Kulturstrategiskt utvecklingsstöd
200 000 kr

2014

Kulturstrategiskt utvecklingsstöd
200 000 kr


Kontakt

Anna-Stina Lindén Ivarsson
+46 (0) 70 676 16 04
medialine@telia.com

c/o Anna-Stina Lindén Ivarsson
Högalyckan 23
41560
Göteborg

Svensk Form Väst har ca 600 medlemmar i Västra Götaland och arbetar med att främja designfrågor och synliggöra framför allt unga designers genom utställningar och nätverk. Bland medlemmarna finns alla kategorier av formgivare och designers, liksom arkitekter och en designintresserad allmänhet.

Svensk Form arbetar efter devisen "Bättre liv genom god design". Målet om en långsiktigt hållbar miljö och höjd livskvalitet är idag mera aktuell än någonsin. Svensk Form engagerar människor över hela landet och sprider kunskap om styrkan av god design för samhällsutvecklingen.

Svensk Form är en ideell medlemsförening med ett uppdrag från regeringen att främja svensk design, både nationellt och internationellt. Svensk Form arbetar för att skapa engagemang och belysa de möjligheter design kan ge för individen, kulturen, samhället och näringslivet.

Vi vänder oss till yrkesverksamma i designbranschen och till en designintresserad allmänhet. Den tidigare gruppen består bland annat av producenter, tillverkare och yrkesutövare inom konsthantverk, design, konstindustri, grafisk formgivning, mode och industridesign samt personer med inköps- och marknadsansvar på företag med designanknytning. Naturligtvis är studenter med inriktning på design också en mycket viktig målgrupp. Vi vill även nå ut till opinionsbildare och beslutsfattare inom stat, kommun, landsting och företag samt högskolor och universitet.

Visa på karta