Göteborg
MusikCentrum Väst (MCV)

Erhåller medel från

2016

Verksamhetsstöd
500 000 kr

2015

Kulturstrategiskt utvecklingsstöd
549 996 kr

2014

Kulturstrategiskt utvecklingsstöd
550 000 kr


Kontakt

Anders Malmström
031-14 40 44
anders@mcv.se

Djurgårdsgatan 13
41462
Göteborg

En av landets största, bästa och bredaste artistförmedlingar för kvalitetsmusik.

MCV är en medlemsorganisation och artistförmedling för professionella fritt verksamma musiker. Vi erbuder kostnadsfri förmedling av artistprogram med hög musikalisk, konstnärlig och scenisk kvalitet.

Om MCV

MCV är en ideell förening med kontor i Göteborg. Vi har ca 700 enskilda medlemmar, alla professionella musiker, fördelade på 300 artistprogram. Våra främsta syften är att verka för ett mångsidigt, konstnärligt och starkt musikliv, stödja våra medlemmar i deras musikaliska verksamhet, bevaka de fritt verksamma musikernas intressen och och stärka den levande musikens roll i samhället. Detta gör vi bland annat genom att förmedla våra artisters musikutbud, initiera och samverka i proekt, stärka medlemmarnas arbetsmarknadskompetens, främja arrangörsutveckling, samt ta aktiv del och stimulera till debatt i kulturpolitiska frågor som rör det fria musiklivet.

MCV är medlem i Musikcentrum Riks som hör till de konstnärliga Centrumbildningarna. Vi erhåller verksamhetsbidrag från Statens Kulturråd och Västra Götalandsregionen.

Visa på karta