Göteborg
Teatercentrum Väst

Erhåller medel från

2016

Verksamhetsstöd
350 000 kr

2015

Kulturstrategiskt utvecklingsstöd
370 000 kr

2014

Kulturstrategiskt utvecklingsstöd
370 000 kr


Äger följande projekt


Kontakt

Johan Franzon
031-13 15 10
johan.franzon@teatercentrum.se

Heurlins plats 1
41301
Göteborg

Teatercentrums västra kansli inrättades 2001 och är en bred resurs som innefattar förmedling, marknadsföring, kompetensutveckling, nätverkande och kulturpolitisk påverkan. Ett fundament i verksamheten är vårt kulturstrategiska uppdrag från Västra Götalandsregionen, som löper under 2013-2015. I uppdraget ligger ett av våra stora årliga arrangemang: festivalen TRETE i Trollhättan. Andra förmedlande och stärkande insatser är Teaterstråket och Dans & Teatertältet, båda i Göteborg. Teatercentrum har med tiden fått representation i många av de viktigaste regionala nätverken på scenkonstens område, så som Trappan Kompetensutveckling och Barnteaterakademin.

Visa på karta