Göteborg
ABF Göteborg

Kontakt

031 774 31 10
info@gbg.abf.se

Olof Plames Plats
Folkets Hus
41304
Göteborg

ABF Göteborg

Arbetarnas Bildningsförbund, ABF, är Sveriges största studieförbund. ABF Göteborg genomför årligen ca 6400 studiecirklar varav hälften inom det estetiska området. Därutöver anordnar vi cirka 500 kulturarrangemang, föreläsningar och stadsvandringar.

Vi genomför även vuxenutbildning på uppdrag av Göteborgs stad, med introduktionskurser och gymnasiestudier i kombination med yrkesutbildningar.

Vi har ett brett utbud för att kunna nå ut till så många som möjligt. Tillgänglighet är grunden i vår verksamhet. Huvuddelen av våra aktiviteter är förlagda till bostadsområden där vi samarbetar med olika föreningar.

 

Visa på karta