Göteborg

26 maj 2014 till 30 nov 2014
A Sense of Urgency -Yesterday’s news

Ekonomi


Frispel
40 000 kr


Kontakt

Konstepidemin
Meira Ahmemulic
0739 386606
meira.ahmemulic@gmail.com

A Sense of Urgency -Yesterday's news I följande ansökan önskar representanter från Konstepidemin, Röda Sten Konsthall, Institutionen för kulturvetenskaper och Naïvité bjuda in ett antal japanska samtidskonstnärer till Göteborg under perioden oktober – november 2014, detta med anledning av att ett stort antal japanska konstnärer och deras verk kommer att befinna sig i Malmö inom ramen för projektet Translation Theme Park. Translation Theme Park är ett utställningsprojekt med syfte att utforska och presentera japansk samtidskonst och visa upp denna för en svensk publik. Utställningen är planerad till oktober 2014 och kommer att visas på Galleri 21 och Galleri Ping-Pong i Malmö. Syftet med denna ansökan är att finansiera tre satellit-arrangemang i Göteborg som delvis knyter an till Malmö-utställningens tema, men som också bidrar med ett eget sammanhang och som vill lyfta delvis andra frågor. Tematik för projektet Japan är ett land som både är oerhört närvarande och samtidigt exotiserat i vår västerländska kultur. Genom den japanska populärkulturens explosionsartade framgångar runt om i världen har vi fått alternativ till Disneyfiering. Så skilda verksamheter som leksaksindustri och trädgårdskonst blickar mot den japanska estetiken, ett språk som vi kan förföras av snarare än förstå. Den japanska samtidskonsten är dock till stor del osynlig i en svensk kontext. Efter jordbävningen och kärnkraftshaveriet i Fukushima i mars 2011 vändes världens blickar mot Japan, men nu, tre år senare är detta ” Yesterday's news” i vår del av världen. I Japan har dock dessa händelser satt djupa spår, inte minst i den japanska samtidskonsten och i ett hårdnande politiskt klimat. Regionen Fukushima har blivit ett ödeland, en plats som uppsöks av konstnärer både för att genomföra sociala projekt, med de människor som fortfarande lever där och för att undersöka de historiska trauman som det japanska samhället ännu präglas av efter bombningarna av Hiroshima och Nagasaki 1945. Samtidigt som vi önskar lyfta fram japansk samtidskonst vill vi specifikt genom gestaltandet av det japanska traumat efter jordbävningen 2011 lyfta västsvärdens föreställningar/avsaknad av föreställningar om ekologi, katastrofhantering, kärnkraftsfrågan och nationell respektive internationell ”risk management”. Medverkande konstnärer Av de konstnärer som vi önskar bjuda in arbetar två med kärnkraftstematiken, Chim pom och Sachiko Kazama, medan Yuki Okumura och Sakiko Yamaoka jobbar i ny-fluxustradition med översättningstematik. Puuypiru tematiserar kön och transfrågor och representerar därmed en global utveckling av synliggörande av transpersoners erfarenheter. Aktuella verk skulle möjligtvis vara, Puuypiru (performance, föreläsning, videoverk, dokumentärvisning), Yuki Okumura (konstnärssamtal) Sachiko Kazama (performance, konstnärssamtal med tolk), Chim pom (videoverk, konstnärssamtal), Sakiko Yamaoka (performance). Tid och plats Möjliga platser för samtal och visning av verk skulle vara Konstepidemin, (Bar 10, samt Bergrummet). På Röda Sten skulle foajén eventuellt vara aktuell för samtal och visning av enskilt verk. Tidsmässigt skulle det röra sig om enskilda tillfällen under oktober – november 2014. Några av videoverken skulle eventuellt kunna visas under en sammanhängande period om några veckor. Medverkande samarbetspartners Initiativet är ett samarbete mellan Röda Stens Konsthall, Konstepidemin, Naivité och Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet i samarbete med Leif Holmstrand som är curator för Translation Theme Park. Samarbetsgruppen består av följande representanter: Kajsa Widegren - forskare i genusvetenskap, Aukje Lepoutre Ravn - curator på Röda Sten Konsthall, Meira Ahmemulic – internationell koordinator på Konstepidemin, Henrik Sputnes - konstnärlig ledare på Naïvité. Om Translation Theme Park: ”Translation is not only as an act of transporting meaning from one language to another; there is also a creative and in parts destructive process to adress: the relocation of language, physical material,  image or body gives things new meaning and tells unexpected stories. The word 'translation' is tightly connected to 'transformation' and 'transgression'. The exhibition is losely and carefully structured around these changing-processes that one could think of as rides or attractions at a dreamy, half-quiet sort of theme park – perhaps a subconscious version of Hanayashiki Amusement Park in Asakusa, Tokyo or the now lost Folkets Park Tivoli in Malmö.” Konstnärer utifrån plats i Malmö: PING-PONG: Fumiko Kobayashi, Pyuupiru, Sachiko Kazama, Sakiko Yamaoka, Yuki Okumura   GALLERI 21: Chim↑Pom, Cobra Goodnight,  Sakiko Yamaoka, Yoko Asakai, Yuki Okumura, OLTA. Efter det att den första delen av Translation Theme Park är avklarad, finns det ambitioner att omvänt låta svenska konstnärer ställa ut på plats i Japan. Det ligger även i vårt intresse att introducera Göteborgs konstnärer för de tillresta japanska konstnärerna, då med eventuellt fortsatt utbyte i åtanke. Aktivitets- och genomförandeplan 26 maj: Dialog påbörjad med eventuella medverkande. 29 augusti: Deadline val av konstnärer samt verk. 15 september: Marknadsföring påbörjas, via sociala medier, mailinbjudningar, pressarbete Oktober / november: Genomförandefas inleds Mitten på november, senast: Utvärdering Utvärderingsplan och uppföljning Samtalen kommer att dokumenteras, liksom presentationen av verken och kommer att bifogas i utvärderingen. En rapport kommer att författas utifrån följande punkter. Kriterier för måluppfyllnad Mätbara mål:
 ● Alla "programpunkter" i arrangemanget genomförs, utan större störningar eller avbrott. 
● Budgeten går ihop. Icke mätbara mål: ● Den konstnärliga kvaliteten håller hög nivå som helhet.
 ● Varje enskild del utvärderas för sig, detta gemensamt tillsammans med samarbetspartners, samt av konstnärerna och artisterna själva.
 Utöver denna redogörelse, bifogas en skriftlig redogörelse från projektets huvudmän, utifrån följande punkter: Vilka lärdomar har projektet gett? 
Hur har arbetet med arrangemangen fortlöpt utifrån ● Intern och extern kommunikation? 
● Från idé till slutprodukt? Frågeställningar:
 Vad gick bra?
 Vad gick mindre bra?
 Vad kan utvecklas inför nästa projekt?

Visa på karta

Visa aktiviteter på karta