Göteborg
Assyriska Distriktet i Göteborg

Erhåller medel från

2015

Organisationsbidrag
632 023 kr

2014

Organisationsbidrag
649 059 kr


Kontakt

Josef Garis
073-422 57 22
josef.garis@telia.com

Diamantgatan 1
42150
Västra Frölunda

ADG- Assyriska Distriktet i Göteborg bildades 1989 och har till ändamål att inom sitt verksamhetsområde vara förenande organ för de till ARS anslutna Assyriska föreningarna i Göteborg. Och på grund av riksförbundets stadgar samordnar föreningarnas verksamhet och i frågor av gemensamt intresse representera dessa inför statliga och kommunala organ.

Att främja den assyriska befolkningens gemensamma sociala och kulturella strävanden med målsättning att uppnå jämställdhet mellan assyrier och landets majoritetsbefolkning.

Att arbeta för assyriernas anpassning till aktiva medlemmar i det svenska samhället och för deras utveckling till en tvåspråkig befolkningsgrupp.

Distriktet är partipolitiskt och religiöst obundet organisation.

Visa på karta