Göteborg

Män i kör

7 aug 2017 - 7 aug 2019
Utdelad summa : 250 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

Dokumentärkörsprojekt: Män i kör sjunger ut om att vara man; om sorg, glädje, förtvivlan, mansroll, om svaghet, åldrande, längtan, om kroppen och vad som är viktigt för de i livet nu. Att förnya den ofta traditionella och nationalromantiska manskörsreportoaren med ett körverk som utgår från mäns verklighet idag. Vi ska utmana och vidga manskörsrepertoaren och skapa ett unikt dokumentärkörverk med hög konstnärlig kvalitet utifrån mäns egna berättelser om livet.

Göteborg

Kom inte hit!

1 jun 2017 - 13 nov 2018
Utdelad summa : 200 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

KOM INTE HIT! Finska Karelen 1932. En man ger sig av över Finska viken till Ryssland för att skaffa arbete och skapa ett bättre liv åt sin familj. De kommer aldrig att återförenas. Vad driver en människa att ge sig av utan någon säkerhet? Hur länge kan en människa vänta på någon som bara försvunnit? Hur länge kan en människa behålla hoppet? Berättelsen utspelar sig för åttio år sedan och är fortfarande högst aktuell idag när migrationen fortsätter att öka och människor tvingas ta enorma risker för att skapa bättre förhållanden för sig och sina familjer.

Göteborg

Yama - three bodies

1 feb 2017 - 29 dec 2017
Utdelad summa : 120 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

ålet med projektet Yama - three bodies är ett nytt internationellt butohdansverk skapad för en internationell turné 2017. I verket Yama, som betyder berg på japanska, utforskas vår relation till den otämjda naturen. Den inledande fasen i det konstnärliga arbetet kommer att äga rum vid Nordens Arks utbildningsprogram i Hunnebostrand. Frauke kommer att fokusera på rovdjur, då de har starka instinkter och drifter och ett intressant flockbeteende. Kvalitéer som känns intressanta att studera i relation till temat otämjd natur.

Göteborg

DAB GOT 2017

1 jul 2017 - 30 sep 2017
Utdelad summa : 110 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

Det internationella koreograf-nätverket Dance Across Borders, som också fått ge namn åt vår gästspelsförening, skapades i New York 1995. Syftet var att arrangera möten mellan koreografer från alla typer av länder och kulturer för att skapa större förståelse och insikt om danskonstnärers sätt att arbeta och uttrycka sig. Vi ville visa föreställningar och arrangera seminarier dit allmänheten skulle bjudas in, men också ha ett fokus på samtal, gemensam träning, workshops och sociala aktiviteter för att knyta nätverk.

Alingsås

Norsesundsgruppen Konst och kultur

Norsesundsgruppen är en grupp konstnärliga utövare med anknytning till Norsesund som ligger på gränsen mellan Alingsås och Lerum. Gruppen har funnits sedan år 2000 och startades i samband med att Stationen Norsesund fick nytt liv som restaurang.

Stenungsund

Konstvandringen Södra Bohuslän

Konstvandringen Södra Bohuslän är en ideell förening med 66 medlemmar, yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare i Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust och Uddevalla.

Alingsås

Föreningen Konstriket

Konstrundan arrangeras av föreningen Konstriket. Föreningens medlemmar är konstnärer i kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal och Partille. De är verksamma inom flera olika områden som fotografi, glaskonst, keramik, måleri, skulptur, smideskonst och smyckekonst.

Göteborg

Föreningen Textival

Tex­tival är en lit­te­rär aktör med bas i Göte­borg, men med upp­drag och utflyk­ter både i res­ten av Västra Göta­land, Sve­rige och Norden. Tex­tival dri­ver en lit­te­ra­tur­fes­ti­val i Göte­borg som arran­ge­ra­des för första gången våren 2007.

Göteborg

HAM-SAM/Karnevalskommittén

HAM-SAM (Hammarkullens föreningsråd) ansvarar sedan 1992 för planering, samordning och genomförandet av Hammarkullekarnevalen. Karnevalskommittén har en anställd person (100%) som jobbar med karnevalen och resterande medlem i styrelsen jobbar ideellt.

Göteborg

FIlmbryggan

Filmbryggan är en ideell förening vars ändamål och uppgift är att utveckla, förstärka och stödja lokal, regional, nationell och internationell kultur och filmkonst. Föreningen utbildar, utvecklar och skapar film med unga filmare och professionella filmskapare.

Sidor