Göteborg

Teater Bao

Teatro Baó grundades 2005 av den svensk-brasilianska cirkusfamiljen Marta Chaves och Magnus Jakobsson med föreställningen "Flyttfåglar". 

Ålgårdsvägen 33

Muralmåleri lyfter kvinnohistoria på östra Orust

1 jul 2017 - 1 jul 2018
Utdelad summa : 130 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

Projektet vill bidra till att skapa ett rikare kulturliv på östra Orust genom att smälta samman hembygdens kvinnohistoria med ett urbant ungt konstuttryck - streetart eller mer precist, muralmåleri. Med hjälp av unga kvinnliga konstnärer gestaltar vi äldre kvinnors historia, vi gör workshops för unga med deltagande konstnärer där de målar mural på väggar.Inspiration är Streetart Österlen men med kvinnohistoriskt fokus för att binda samman landsbygd och stad, ungt och gammalt, turister och fastboende, historien med nutid.

Lerum

En Plats i Europa

5 jul 2017 - 31 dec 2017
Utdelad summa : 100 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

Som en del av ”A Clear Day” på Nääs slott vill vi konstruera, Huset, det är en mobil bild-skulptur; som efter Nääs kommer att fortsätta sättas upp temporärt på ett tiotal offentliga platser inom hela VG-regionen. Husets, väggar och tak projiceras inifrån med ljus, film och foto: vad och hur mycket bestäms av den plats och kontext som Huset deltar i. Vi vill vi uppmärksamma och synliggöra en livssituation som många migranter har, inom och utom Europa - en livssituation som blir allt vanligare och som ofta är dold för allmänheten. Huset, dyker ner i marken. Liksom en del av båtarna med migranter på Medelhavet inte förmått bära upp människor, förmår inte heller EU:s eller det svenska regelsystemet bära fram människor som kommer hit.

Göteborg

Pilgrimspop - ett vandrande kulturarrangemang

10 jan 2017 - 30 sep 2017
Utdelad summa : 25 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

Sedan 2015 har Kulturrepubliken Dalsland arrangerat livespelningar i Dalsland och Göteborg, alltid med utbyte mellan akterna som röd tråd. Föreningen vill arbeta för att kulturintresserade i Göteborgsregionen ska upptäcka en ofta bortglömd del av regionen, Dalsland. Samtidigt behöver dalsländska kulturutövare möta en annan publik än den lokala, både för att fortsätta utvecklas och för att få fler möjligheter till nya arbetstillfällen.

Göteborg

Utveckling av fältet dans för barn & unga - en undersökande förstudie kring olika utvecklingsförslag inom fältet dans för barn & unga i Västra Götaland

20 jun 2017 - 20 okt 2017
Utdelad summa : 100 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

Sammanfattning Efter vårt beslut om nedläggning av Satellit Scenkonst har det från flera håll konstaterats att festivalen och gästspelsscenen lämnar efter sig ett tomrum vad gäller presentation och distribution av internationell dans för barn och unga i Västra Götalandsregionen. Under vårt arbete med Satellit och i samband med utvärderingen av verksamheten har tre huvudsakliga utvecklingsspår utkristalliserats. Vi har därför tagit fram tre förslag på hur ett fortsatt utvecklingsarbete med frågorna kring dans för barn & unga kan se ut.

Lerum

A Clear Day C/O

15 jun 2017 - 1 jan 2018
Utdelad summa : 210 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

Projektet som ansökan gäller är ett särskilt projekt som ingår i den årliga återkommande körfestival och utomhuskonstutställning som vi i år etablerar på Nääs Slottsområde och i dess närhet. Körfestivalen som helhet samt konstutställningen i Slottsparken interagerar och kommer varje år att fördjupa sig i en gemensam samhällsaktuell omvärldsfråga – 2017 är frågan den om Folkvandring och människans föränderlighet. Körfestivalen, torsdag den 24 augusti - lördag den 26 augusti 2017  A Clear Day, utomhuskonstutställningen, 20 maj – 30 september.

Göteborg

The Huntsman/Jägaren

1 jul 2017 - 31 dec 2017
Utdelad summa : 100 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

Iraqi Bodies are continuing their work on literary figures that have had as much impact in the East as in the West. Following their work on Albert Camus (Caligula) and Dante (De Vulgari Eloquentia & La Divina Commedia) they embark on the re-adaptation of Franz Kafka’s short story The Huntsman. We meet the Unknown, The Stranger, that has travelled across seas in search of a fantastical destination. On the shore of his arrival a dialogue on a broken telephone line is intercepted with a person who turns out to be very similar to his younger self.

Göteborg

Konsert och motionär 2017.18

1 jul 2017 - 30 sep 2018
Utdelad summa : 100 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

Konsert och motionär låter publika event knyta an till gångstråk på fina platser i Lilla Edet, Uddevalla, Kungälv och Ale – musik och motion i samspel. Konsertaktiviteter i anslutning till strövområden har visat sig vara en utmärkt kombination, särskilt beträffande innovativ, nutida musik.

Göteborg

Kultur 4ür Götaland 2.0 (HT 2017)

1 feb 2017 - 20 dec 2017
Utdelad summa : 50 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

Kultur 4ür Göteborg har sedan 2015 arbetat med stadsdelsöverskridande ungdomskulturutbyten som metod för en mer jämlik, mindre segregerad och kulturellt hållbar stad. I skrivande stund håller verksamheten på att förbereda sig för genomförandet av en första regional runda där ungdomar från Mellerud, Lidköping, Borås och Göteborg kommer att mötas på scener i de olika orterna. Under HT 2017 är ambitionen att ta nästa steg och utvidga det regionala utvecklingsarbetet enligt samma modell som har använts tidigare.

Göteborg

Improfest 2017

25 aug 2017 - 3 sep 2017
Utdelad summa : 175 000 kr
Beviljat stöd : Utvecklingsprojekt

Vi arrangerar Improfest, en internationell improvisationsteaterfestival 25 augusti – 3 september 2017. Vi arrangerar föreställningar inom improvisationsteater, workshops för både professionella och amatörer, samt seminarier om improteaterns konstnärliga och ekonomiska förutsättningar.  Syfte Syftet är att skapa en inspirerande och lärorik mötesplats för scenkonstutövare som har improvisation som verktyg, samt att erbjuda ett forum för allmänheten att möta improteater av högsta internationella klass.

Sidor