Lerum

5 jul 2017 till 31 dec 2017
En Plats i Europa

Ekonomi


Utvecklingsprojekt
100 000 kr


Kontakt

Nääs Konsthantverk
Mats Jansson
0302 300 08 mobil 0735 352857
m.j@naaskonsthantverk.se

Som en del av ”A Clear Day” på Nääs slott vill vi konstruera, Huset, det är en mobil bild-skulptur; som efter Nääs kommer att fortsätta sättas upp temporärt på ett tiotal offentliga platser inom hela VG-regionen. Husets, väggar och tak projiceras inifrån med ljus, film och foto: vad och hur mycket bestäms av den plats och kontext som Huset deltar i. Vi vill vi uppmärksamma och synliggöra en livssituation som många migranter har, inom och utom Europa - en livssituation som blir allt vanligare och som ofta är dold för allmänheten. Huset, dyker ner i marken. Liksom en del av båtarna med migranter på Medelhavet inte förmått bära upp människor, förmår inte heller EU:s eller det svenska regelsystemet bära fram människor som kommer hit.

Europas samhällen förmår inte förvandla befintliga strukturer till att möta nöden. Med Huset vill vi vara en del av en positiv diskussion om situationen. Hur kan integration och gemenskap skapas? En parallell till Nääs, är den historiska rörelse som innebar att folket i stugorna initierades till konsthantverk och en förändringsprocess i livssituationen skedde som kom att bli betydelsefull för samhället..Projektet vill på ett nyskapande sätt lyfta frågan om immigration och folkvandring på en rad olika platser inom regionen. I samband med att konstverket, Huset, visas så vill vi också knyta lokala körer till att framföra ett nyskrivit körverk som kompositör Tormod Tvete Vik har skapat. verket lyfts ut från utomhuskonstutställnigen på Nääs och interagerar på en rad olika platser. Verket, om vi nu får finansiering, kommer också att ingå i Göteborgs Internationella Konstbiennal, GIBCA, som satellit. Vi tror att mötet på en rad olika platser inom regionen med detta verk och med kopplingen till körlivet som ju engagerar runt 600 000 i Sverige ger möjligheter till att se på olika kulturers möten ut en rad olika aspekter.

verket blir också ett nod att samlas runt inför nästa års kör och konstfestival på Nääs. Temat för årets festival är, folkvandring och människans föränderlighet..

Visa på karta

Visa aktiviteter på karta