Göteborg

1 jul 2017 till 30 sep 2018

Konsert och motionär låter publika event knyta an till gångstråk på fina platser i Lilla Edet, Uddevalla, Kungälv och Ale – musik och motion i samspel. Konsertaktiviteter i anslutning till strövområden har visat sig vara en utmärkt kombination, särskilt beträffande innovativ, nutida musik. Positiva erfarenheter av arrangemang, där musiker och författare skapat program eller verk just för specifika platser har gjorts landet runt och även här i väst: Arosenius, Bruckner och Cats i skogen invid Mauritzberg eller Eden mellan seklerna i Dorotea, med promenad från biblioteksevenemang till kyrkokonsert. Här förenas också möjliga gemensamma hållningar mellan musicerande och motionerande som sådant. Spontana musikaliska infall exempelvis i improvisationsmusiken kan ha likheter med fritidssysselsättningens spontana förehavanden.

Åhöraren kanske dessutom varvar upp eller varvar ner till livemusik när man kombinerar aktiviteterna. Målgrupp är barn, vuxna, här även studenter. I samverkan med arrangörer på respektive ort görs förberedelser fram till genomförandet av Konsert och motionärs arrangemang. Tonstretching! i Kotten vid Fontin, Kungälv skapas i september 2017, Promenadstråk Lödöse-Mauritzberg genomförs i maj 2018 tillsammans med Lödöse museum och Kultur på Mauritzberg, och Lyckornamente presenteras i samarbete mellan Ljungs kyrka och Ljungskile folkhögskola i sepember 2018..

Konsert och motionär förenar promenad- och konsertaktiviteter i fina miljöer i kommunerna Lilla Edet, Ale, Uddevalla och Kungälv. Denna kombination av musik och motion blir även ett sätt att motivera ny publik att besöka evenemang av nyskapande slag. Ytterligare erfarenheter ges av att just vår tids musikuttryck kan samspela med strövområden och natur och därmed göras tillgängliga på nya sätt i regionen.

Visa på karta

Visa aktiviteter på karta