Ålgårdsvägen 33

1 jul 2017 till 1 jul 2018

Projektet vill bidra till att skapa ett rikare kulturliv på östra Orust genom att smälta samman hembygdens kvinnohistoria med ett urbant ungt konstuttryck - streetart eller mer precist, muralmåleri. Med hjälp av unga kvinnliga konstnärer gestaltar vi äldre kvinnors historia, vi gör workshops för unga med deltagande konstnärer där de målar mural på väggar.Inspiration är Streetart Österlen men med kvinnohistoriskt fokus för att binda samman landsbygd och stad, ungt och gammalt, turister och fastboende, historien med nutid. Vi vill skapa kreativa mötesplatser där det vanligtvis inte finns sådana.Vi startar med ett PILOTPROJEKT med 3 lokala kvinnoporträtt som målas stort på 3 ladugårdsväggar i en slinga.

Starten på slingan göras på Ålgårds kvarn, där det också finns en porträttutställning av en lokal konstnär att besöka. Publiken kan ta sig runt själva eller följa med guidebussen eller guidecyklarna. Guidar gör en grupp bestående av unga från Orust, medlemmar från hembygdsföreningarna, medlemmar från lokala konstföreningar och konstnärerna själva. Bakgrund- Föreningen Ålgård är en kulturförening på Östra Orust som håller till i Ålgårds gamla kvarn & såg. På ideell bas jobbar föreningen hårt för att, både arrangera kultur året runt och för att inspirera politiker och tjänstemän i Henåns kommun att se konst och kultur som ett sätt att utveckla Östra Orust till en levande attraktiv plats.

Våren 2017 arrangerar föreningen 3 inspirationsmöten för att samtala om kreativa kraftfält och platsutveckling med hjälp av kultur. Sundsby säteri på Tjörn, Not Quite i Fängersfors och Gula Huset i Uddebo är inbjudna och i samband med deras besök görs panelsamtal runt temat. Där deltar bla Tjörns kultursamordnare, Bohusläns Museum, kulturansvarig Strömstad kommun, kulturansvarig Fybodals kommunförbund, Södra Bohusläns Turistråd, Leader mfl.Detta är Föreningen Ålgårds sätt att implementera vikten av kultur i glesbygden för att sedan försöka sjösätta flera projekt för att utveckla Östra Orusts tillgång till kultur.Föreningen har flera ben att stå på, (månadsprogrammet, ekologisk trädgård, verkstäder, café).

Det projekt denna ansökan gäller är ett av dessa olika ben, att lyfta kvinnohistoria på Östra Orust med hjälp av muralmålningar på ladugårdsväggar.Syfte- Föreningen vill göra ett konstprojekt med bred folklig förankring, där kvinnliga muralmålare tar sig an kvinnors historia, gestaltar och lyfter denna med hjälp av muralmåleri på lagårdsväggar längs en slinga på Östra Orust. Vi ser muralmålningen som ett bra uttryck för att förena det breda folkliga intresset för berättelser från hembygden med den samtida konsten. Och eftersom streetartkulturen är en ung konstform ser vi muralmåleriet som ett bra sätt att locka en ung publik, både att ta del av samtida konst och att själva måla muraler under ledning av konstnärerna i workshopform. Detta skapar den mötesplats många unga och äldre saknar och det utvecklar Föreningen Ålgårds verksamhet för nya målgrupper.

Mål- 1 Sätta östra Orust på konstkartan2 Ha guidade minst 4 gratis visningar med buss, som berättar om både östra Orusts historia ur kvinnoperspektiv och om samtida konst.3 Göra 3 workshops i muralmåleri, 3 i porträtteckning med unga utan kostnad4 Uppnå målet 2000 besökare i olika åldrar som själva besöker muralmålningarna.5 Göra Föreningen Ålgård till ett synligare besöksmål med öppet café och startpunkt för de guidade visningarna, workshops för unga och storytelling.6 På Ålgårds kvarn göra en porträttutställning av kvinnor från Östra Orust av en lokal konstnär (Hanna Iveslätt) från juli – okt7 På sikt utveckla östra Orust till ett mer kreativ kulturell mötesplats med utgångspunkt i Föreningen Ålgårds olika verksamheterLångsiktiga effekter -Vi tror att Föreningens arbete med inspirationsföreläsningar (se bakgrund) och de projekt föreningen driver kan bidra till att öka östra Orusts attraktionskraft. På samma sätt som Slussens pensionat, Ekobyn Utsikten, Kajutan (bibliotek o konsthall) och Ålgårds nuvarande kulturverksamhet skapar en positiv utveckling av denna plats, tror vi att detta konstprojekt kommer att sprida sig år från år och sätta Orust på konstkartan.

Ungas delaktighet tillsammans med synliggörandet av äldre bofasta kvinnor historia kommer att skapa ett intresse för platser såväl som för konsten. Vi hoppas också att Orust kommun kommer lägga mer resurser på denna utveckling när de ser vilket positivt resultat detta projekt kommer att ge rent kulturekonominskt.Projektinnehåll- Föreningen vill göra ett konstprojekt med bred folklig förankring, där kvinnliga muralmålare tar sig an kvinnors historia på östra Orust, gestaltar och lyfter denna med hjälp av muralmåleri på ladugårdsväggar längs en slinga. Vi ser muralmålning som ett bra uttryck för att förena det breda folkliga intresset för berättelser från hembygden med den samtida konsten. Eftersom streetartkulturen är en ung konstform ser vi muralmåleriet som ett bra sätt att locka en ung publik, både att ta del av samtida konst och att själva måla muraler under ledning av konstnärerna i workshopform.

Berättelserna hittar vi genom hembygdsföreningar, intervjuer och arkiv. Det berättelser som inte blir muraler kommer att ingå i en porträttutställning av en tecknande lokal konstnär (Hanna Iveslätt) och blir underlag för publika berättarkvällar.Genomförande pilotSommaren 2017 – 3 muralmålningar & porträttutställning i juli + workshops + visningarHöst 2017 – workshops i porträttmålningVinter 2017 – insamling av berättelse på äldreboenden, målning på äldreboendenFortsättning av projektet - pengar söks senareVår 2018 – Storytelling på Ålgårds kvarnSommar 2018 – nya muralmålningarHöst-Vår 2018-2019 – arbete med dokumentationsmaterial och filmSommar 2019 – filmen klar och utställning från projektet på Ålgårds KvarnMöjliga kvinnorUr den rika skatt av berättelse om kvinnor på Orust vill vi vaska fram och lyfta några narrativa berättelser per sommar.Till sommarens pilotprojekt finns idag några förslag:• ”Rosen på Allmag”, den unga kvinna Gunnar Ekelöf mötte på dansbanan Allmag och senare skrev en kärleksdikt till• Alma Bergman, mjölnarefrun på Ålgårds kvarn• BrännvinsBritta som ansvarade för utskänkningen en vecka per månad på Assmunderöd.• Ingeborg Leyman, folkmusiker och författareMöjliga konstnärer (3 ska väljas + en lokal konstnär)• Camilla Boström, Göteborgsbaserad, http://scamillaebostrom.

tumblr.com/• Elina Metso, http://graffitiframjandet.se/formedlingen/elina-metso/• Illuzina, http://www.zinaartist.com/• Hets http://www.

streetartosterlen.se/hets-sverige/Jämställdhet- Då projektet handlar om kvinnors berättelser som lyfts med hjälp av kvinnliga muralmålare kommer det vara övervägande kvinnlig representation. Ett par av konstnärerna har annan etnisk bakgrund än helsvensk, vilket vi ser som önskvärt.Workshopen i muralmåleri för unga kommer bla att erbjudas ensamkommande boende på Orust. Projektet kommer att spridas i nätverk för människor med funktionsvariationer så att de har möjlighet att delta i de olika evenemangen och då mycket av verksamheten kommer att ske utomhus så är de tillgängliga för alla.

Det vi önskar är en skön blandning av ung och äldre publik/deltagare av alla kön och nationaliteter, det tror vi att konstformen muralmåleri i kombination med bygdens kvinnohistoria kommer att skapa.Målgrupp- Vi riktar oss till människor boende på Orust och i hela Västra Götaland (och använder oss av kulturnätverken kring Lokstallet, Gerlesborg/KKV, Akvarellmuseet och Not Quite) även till turister, publik som gillar streetart och publik som är intresserad av konst eller av bygdens historia på ett nytt spännande sätt.I workshops riktar vi oss till unga, som ska måla egna väggar och till äldre på äldreboende, där vi vill ha workshops i både muralt måleri, porträtteckning och storytelling.  Projektgrupp- Anna Ostrowski: Deltids boende i Krossekärr, Östra Orust Programproducent/scenkonst på Stora Teatern i Göteborg, projektledare till diverse kulturprojekt på både landsbygd och i stad.Stella Pilback: Åretruntboende Höggeröd, Östra Orust.

Projektledare Urban Konst i Göteborg (muralmålningar o visningar i alla stadsdelar), designer, utbildad på Beckmans, lett många workshops på väggar vis Röda Sten, uppväxt i Asmunderöd.Kia Nordkvist: Åretruntboende i Torps-Bro, Östra Orust, konstnär, filmare, scenograf, grafisk designer.Lina Edberg : Åretruntboende i Krossekärr, Östra Orust, ordförande i Föreningen Ålgård, arbetar på Walldorfskolan på Slussen.Felix Nordkvist, Åretruntboende på Önne, streetartkonstnär och säkerhetsansvarig för liftar o ställningar. Van att hålla workshops bl.

a på Clandestinofestivalen i Bottna.Samarbeten• Föreningen Ålgård, Hembygdsföreningar på Orust, Henåns kommun, Folke Almegius och Helen Olsson(folklivsforskare på Orust), Urban Konst i Göteborg, Streetart på Österlen.(Neta Norrmo från Streetart Österlen är vår mentor).Uppföljning- Projektet kommer att kommuniceras på många olika sätt:Annonser, via Södra Bohusläns Turistråd, redaktionellt material i lokal press, sociala medier, via Ålgård förenings nyhetsbrev, hemsida och utskick till föreningens över 100 medlemmar.Vi kommer att göra affisch, egen logga, pressutskick mm.

Loggor från alla medfinansiärer kommer självklart att ges plats i allt material.Vi har också extremt bra nätverk i kulturlivet i hela Bohuslän, där detta kommer att spridas.En utvärderande rapport ska göras för uppföljning.När hela projektet är genomfört kommer det att bli en utställning på Ålgårds kvarn i bild och text sommaren 2019.Vi planerar en dokumentation i rörlig bild då vi har en filmare med i projektgruppen och den kommer att spridas i våra nätverk i Västra Götaland.

Filmvisningar med samtal kommer att ske på Lokstallet (Strömstad), Gerlesborgs skolan/KKV, Kulturhuset Fregatten (Stenungsund). Verksamhet efter projektperioden- Eftersom vi ser 2017 som ett pilotår och vill följa upp under höst och vinter med workshops i porträttmåleri och insamlande av berättelse på äldreboenden och berättarkvällar på Ålgårds kvarn för att samla material till nästa års muralmålningar/kvinnohistorier, så tänker vi oss ett organiskt växande de närmaste 3 åren framåt....

Visa på karta